Persbericht

Ondertekening intentieverklaring Tussentijd Den Haag Zuidwest

Gemeente Den Haag, corporaties en Nationaal Programma Zuidwest ondertekenen intentieverklaring Tussentijd Zuidwest

Letterlijk ruimte vinden voor talrijke sociaal-maatschappelijke initiatieven in Den Haag Zuidwest. Daar draait het om in het ‘Tussentijd Zuidwest’. Het project is in het leven geroepen om hier de komende jaren, tijdens de talloze renovaties en verbouwingen in dit gebied, panden zoals lege winkelruimtes tijdelijk beschikbaar voor te stellen. Dit is goed voor de leefbaarheid van de buurten. Bestuurders van de woningcorporaties Hof Wonen, Haag Wonen, Staedion en Arcade ondertekenden daarover samen met wethouder Martijn Balster en Chris Schaapman, directeur van Nationaal Programma Zuidwest, een intentieverklaring.

‘Ik ben van de Broodexpress, een initiatief voor buurtbewoners in armoede, en zoek dringend een groter pand’, was een hartenkreet van een van de aanwezigen tijdens de ondertekenbijeenkomst. Voor onder andere dit soort initiatieven van buurtbewoners en sociale ondernemers moeten vrijkomende ruimtes - er wordt gestreefd naar 65 locaties in de komende 3,5 jaar - tijdelijk gebruikt kunnen worden. Zo wordt leegstand voorkomen, kunnen buurtbewoners elkaar ontmoeten en wordt er gezorgd voor levendigheid in de wijk.  

Duurzame tijdelijkheid 

Hoewel het gaat om vaak tijdelijk beschikbare locaties, is het project 'Tussentijd Zuidwest' bedoeld voor maatschappelijke initiatieven die meerwaarde creëren voor een buurt. Panden die relatief kort leegstaan, zullen daarom over het algemeen niet voor dit project worden gebruikt. Verder zal door onderlinge samenwerking geprobeerd worden om succesvolle tijdelijke projecten een andere bestemming te geven als hun tijdelijke locatie niet meer beschikbaar is. 

Gebruik in de tussentijd draait ook om dubbelgebruik van bijvoorbeeld sportkantines en sportvelden. Ook niet optimaal gebruikte locaties, zoals binnentuinen, zijn geschikt voor een (tijdelijke) nieuwe bestemming. ‘Juist met alle grote plannen voor Zuidwest kunnen we met initiatieven voor de tussentijd het verschil maken’, aldus een van de bestuurders. 

Ruimzicht (Den Haag Zuidwest)

Gijsbert van Herk, bestuursvoorzitter Staedion: “Met het project ‘Tussentijd Zuidwest’ leggen we de basis voor de toekomst. Dat doen we samen met onze bewoners en maatschappelijke partners door in de ‘haarvaten’ van de wijk te gaan zitten, zoals in Ruimzicht. Daar zijn wij al flink bezig met allerlei leuke initiatieven van bewoners, zoals Sabra Sport, Made in Bouwlust, Spullenbak, de Buurtkeuken en nog meer. Het gaat niet alleen om stenen stapelen, maar tegelijkertijd ook het verbinden van bewoners en sociale ondernemers en hun initiatieven met elkaar. Met name in de buurten waarin gesloopt wordt, zoals in Ruimzicht, is het van belang om de bewoners nieuw perspectief te bieden nu en later, en in de tussentijd. Dit kan een corporatie niet alleen en hier is echt hulp, onder andere financieel, nodig van de overheid. Anders bestaat de kans dat het programma vervalt naar de oude situatie na verloop van tijd. Ik hoop dat deze intentieverklaring daaraan bijdraagt: naast woorden ook daden.”

Fotografie: Sander Foederer