Persbericht

Prestatieafspraken met gemeente Pijnacker-Nootdorp, Rondom Wonen en huurders

Foto

De gemeente Pijnacker-Nootdorp, woningcorporaties Rondom Wonen en Staedion en de huurdersverenigingen Argos en HVS hebben samen (digitaal) afspraken gemaakt over het wonen in Pijnacker-Nootdorp. Op vrijdag 10 december 2021 werden de prestatieafspraken officieel (digitaal) ondertekend door alle betrokken partijen. Zij zijn blij dat hiermee de samenwerking langdurig is verankerd. De voortgang van de afspraken wordt jaarlijks gemonitord.

Wat zijn de prestatieafspraken?

Woningcorporaties maken jaarlijks afspraken over de prestaties die zij gaan leveren met gemeenten en huurdersorganisaties, zoals vastgelegd in de Woningwet. Dit zijn bijvoorbeeld afspraken over het huurbeleid, de leefbaarheid, verkoop van woningen en de verduurzaming van de woningvoorraad. Het is voor het eerst dat de twee grootste woningcorporaties binnen de gemeenten Pijnacker-Nootdorp gezamenlijk afspraken maken. De gemaakte afspraken gelden tot 2024.

Toevoegen woningen

Er is een grote behoefte aan meer betaalbare en duurzame huurwoningen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.  Rondom Wonen en Staedion willen de komende jaren woningen toevoegen in de nieuwbouwlocaties: De Scheg, Hart van Nootdorp, Tuindershof, Casa Vita en de Centrumlijn. Daarnaast wordt ook gezocht naar nieuwe mogelijkheden buiten deze ontwikkelingen.
 
Verder zijn er afspraken gemaakt over het behoud van de leefbare wijken en buurten. Ook wordt er gezamenlijk gekeken naar welke aanvullende maatregelen er vanuit de gemeente en vanuit de corporaties genomen kunnen worden om de doorstroming in de sociale huurvoorraad te bevorderen.
 
De afspraken zijn een goede basis voor de samenwerking tussen de gemeente, Rondom Wonen, Staedion en huurdersverenigingen Argos en HVS. Op deze manier werken we samen aan een thuis voor onze (toekomstige) huurders.

Ondertekenaars zijn Frank van Kuppeveld (gemeente), Gijsbert van Herk (Staedion), Lucas de Boer (Rondom Wonen) en Ruud Klein (HVS). André Plooij (Argos) tekent op een later moment.