Persbericht

‘Regio Haaglanden kiest voor wonen’

bestuur van SVH

Geef de wooncrisis de aandacht die het nodig heeft in het nieuwe regeerakkoord. Dat is de oproep van de woningcorporaties in de regio Haaglanden, samen verenigd in SVH (Sociale Verhuurders Haaglanden). In de regio zijn er momenteel meer dan 175.000 mensen, die op zoek zijn naar een goede, betaalbare huurwoning. De corporaties in de regio zetten zich, samen met gemeenten en Provincie Zuid-Holland, in voor het oplossen van de woningnood. Maar daar hebben zij ook de hulp van de nieuwe regering bij nodig.

Regio Haaglanden kiest voor wonen

De woningcorporaties, provincie Zuid-Holland, gemeenten en het Rijk hebben samen afspraken gemaakt over de gewenste, hogere woningbouwproductie voor de komende jaren. Dit betreft verschillende soorten tijdelijke en vaste oplossingen, zoals een extra verdieping op bestaande woningen en flexwoningen. Dit zijn tijdelijke woningen, die goedkoop en snel kunnen worden neergezet waar er ruimte is. Maar ook wordt gezamenlijk gewerkt aan grote projecten zoals het Entree-gebied in Zoetermeer, de Schieoevers in Delft en Den Haag Zuidwest. Er worden ‘nieuwe stukken stad gebouwd’. Tenslotte is het doel om, tot en met 2030, maar liefst 75.000 woningen bij te bouwen in de regio Haaglanden. Hiervan zullen de corporaties samen 25.000 woningen bouwen. De afspraken die hierover zijn gemaakt door de betrokken partijen zijn terug te vinden in de zogenoemde ‘realisatieagenda’, ook wel woondeal genoemd. Minister De Jonge heeft met iedere woonmarktregio een dergelijke woondeal afgesloten. Om de gemaakte afspraken ook echt sneller te kunnen realiseren is er een grote behoefte aan een daadkrachtige regering die doorpakt en regie neemt.

Doelstellingen en ambities

Jozefine Hoft, directeur SVH: “Aansluitend op de realisatieagenda hebben de corporaties hun opgaven in een koersplan uitgewerkt. In het koersplan staan de gezamenlijke doelstellingen en ambities voor de komende vijf jaar. We hebben drie actielijnen: aanjagen van de woningbouwproductie, versnellen van de energietransitie (verduurzamen) en bieden van kansen voor iedereen. Ook al boeken we vooruitgang, het tempo moet nog veel hoger. Wij staan klaar om, samen met onze stakeholders en de nieuwe regering, de volgende stappen te zetten.”

Oproep aan het Rijk

Gijsbert van Herk, bestuursvoorzitter Staedion: “Zo vragen de woningcorporaties in de Haagse regio, waar Staedion ook toe behoort, het nieuwe kabinet om meer regel- en investeringsruimte en om extra mogelijkheden voor het op gang houden van de nieuwbouw en mogelijkheden in het bestaande woningbezit en woonruimteverdeling. Voor het verduurzamen van de woningen vragen wij om eenduidige regels en ruimte in de uitvoering. Daarnaast roepen wij de overheid op de huren betaalbaar te houden, zodat iedereen betaalbaar kan wonen. En om te werken aan een overgang van opvang en tijdelijke huisvesting naar permanente huisvesting. Het is misschien nog wel veel belangrijker dat het niet over de kwantiteit moet gaan, maar over de kwaliteit van wonen en leven. Zie ook mijn recente blog.”

Bestuur van SVH