Persbericht

Samen werken aan klimaatbestendige buurten

De ondertekenaars planten een boom

Vanmorgen ondertekenden Manita Koop (hoogheemraad bij het Hoogheemraadschap van Delfland) en Gijsbert van Herk (bestuursvoorzitter van woningcorporatie Staedion) een intentieverklaring tussen beide organisaties. Inzet: samen werken aan klimaatbestendige buurten en wijken. Deze impuls is nodig om de gevolgen van klimaatverandering te beperken. De intentieverklaring is een opmaat naar bredere samenwerkingsafspraken later dit jaar.

Het proces om tot verdere samenwerking te komen ontstond binnen Klimaatkrachtig Delfland, een samenwerkingsverband waar onder andere  Staedion en het hoogheemraadschap aan deelnemen. Manita Koop: “Dat Klimaatkrachtig Delfland deze samenwerking heeft geïnitieerd is erg belangrijk voor onze regio. Delfland krijgt door klimaatverandering steeds meer te maken met water gerelateerde problemen. Als het langdurig droog is, droogt onze bodem uit en krijg je te maken met bodemdaling, zwakke dijken en hittestress. Bij hoosbuien – die helaas ook steeds vaker en heftiger voorkomen – kan al het overtollige water niet snel genoeg via het riool worden afgevoerd, wat vaker tot wateroverlast zal leiden. Er is dus actie nodig! Samenwerking is daarbij een must. Water houdt zich niet aan begrenzingen. Water raakt ons allemaal. Er zijn al veel goede initiatieven. Door structureel en op grotere schaal samen te werken, zetten we grotere stappen op weg naar een klimaatbestendige regio.”

“Juist partijen die grond en gebouwen beheren, en zoals wij ook veel bouwen, kunnen in deze regio die onder zeeniveau ligt een groot verschil maken”, zegt Gijsbert van Herk. “En daar pakken wij graag een voortrekkersrol. We willen met het hoogheemraadschap, gemeenten en andere woningcorporaties tot wijkvisies komen op het gebied van klimaatadaptatie. Aan de hand van deze visies stellen we gezamenlijk per buurt of wijk programma`s met klimaatadaptieve maatregelen op. Zo doen we samen de juiste dingen op een grotere schaal dan we afzonderlijk zouden doen. Zichtbare uitwerkingen voor bewoners zijn: meer bomen in tuinen voor schaduwwerking tegen hittestress, waterberging om wateroverlast te beperken, diverse inheemse beplanting ter verbetering van de biodiversiteit of groene daken om regenwater tijdelijk op te vangen. Zo houden we de buurten voor onze bewoners gezond, veilig en leefbaar.”

Boompje planten

Naast de ondertekening van de intentieverklaring hebben Manita Koop en Gijsbert van Herk - als symbool voor de samenwerking - een boompje gepland in de klimaatadaptieve binnentuin aan de Sandenburgstraat in Den Haag (naast de Participatiekeuken).

Netwerk brengt beweging opgang

Klimaatkrachtig Delfland is partnernetwerk van ruim 140 partijen. Het netwerk verbindt partijen, initiatieven en projecten aan elkaar om kennis en kunde uit te kunnen wisselen. Het inspireert en faciliteert partners om samen te werken en samen impact te maken op de gevolgen van klimaatverandering. Bovendien is Klimaatkrachtig Delfland de aanjager van nieuwe samenwerkingen zoals deze samenwerkingsafspraken. Klimaatkrachtig Delfland is een initiatief van het Hoogheemraadschap van Delfland.

Gijsbert van Herk en Manita Koop ondertekenen de intentieovereenkomst

Gijsbert van Herk en Manita Koop ondertekenen de intentieverklaring