Persbericht

Samenwerkingsovereenkomst met HVS ondertekend

Foto

Op 5 november 2020 tekenden de voorzitter van de huurdersvereniging Ruud Klein en bestuursvoorzitter Willem Krzeszewski een nieuwe Samenwerkingsovereenkomst. Met deze overeenkomst maken de huurdersvereniging en Staedion voor de komende twee jaar afspraken over hun samenwerking en de wijze waarop huurders kunnen meedoen, meedenken en meebeslissen met Staedion. Duidelijkheid over wat er mogelijk is en hoe de Overlegwet wordt uitgevoerd, staan hierbij centraal.

Een belangrijk onderdeel van de Samenwerkingsovereenkomst is het Reglement voor bewonerscommissies. Dit is de basis voor de samenwerkingsafspraken met bewonerscommissies op complexniveau. Nieuw is dat het reglement niet in de Samenwerkingsovereenkomst is opgenomen. Hierdoor is het bijvoorbeeld in de toekomst mogelijk tussentijds aanpassingen te maken in het reglement. Het nieuwe Reglement voor bewonerscommissies is medio 2021 beschikbaar.

Het ondertekenen van de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst is het sluitstuk van een zorgvuldig doorlopen overlegproces. Het is een belangrijke mijlpaal in de onderlinge samenwerking tussen Staedion en de Huurdersvereniging, gezamenlijk gestart in 2012. Vandaag werd voor de vijfde keer de Samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Door alle coronamaatregelen vond de ondertekening digitaal plaats. 

Foto