Persbericht

Sociale huurwoningen Zwaardvegersgaarde naar Staedion

Bouwlust en Vrederust
Foto

Staedion heeft onlangs 48 sociale huurwoningen en 33 parkeerplaatsen aan de Zwaardvegersgaarde in Den Haag Zuidwest overgenomen van de gemeente Den Haag. De woningen vallen in de categorie betaalbare huur. De gemeente realiseerde de woningen in 2017 en deze worden nu bewoond door statushouders. Vanaf 2023 komen de woningen voor alle woningzoekenden beschikbaar via Woonnet Haaglanden.

Staedion neemt met de woningen ook de bestaande huurcontracten over. Met de aankoop helpt Staedion de stad en gemeente bij de maatschappelijke taak tot het huisvesten van statushouders.

Staedion was al betrokken bij de planvorming en bouw van de woningen. De aankoop draagt bij aan de groei, verjonging en verduurzaming van het sociale bezit van Staedion in het gebied. De aankoop past ook bij de vernieuwing die Staedion de komende jaren realiseert in de buurten Dreven, Gaarden en Zichten in Den Haag Zuidwest.