Persbericht

Staedion levert 300 nieuwe woningen op in Binckhorst

Eerste bewoner ontvangt sleutel van wethouder van Asten en Gijsbert van Herk

In de Orionstraat en de Pegasusstraat in de Binckhorst in Den Haag realiseerden NU Projectontwikkeling en Stebru voor woningcorporatie Staedion 300 betaalbare, sociale huurwoningen. Het nieuwe woongebouw, genaamd Pegasus, bestaat uit twee torens van 40 en 70 meter hoog. In het gebouw zitten ook 18 bedrijfsruimtes van in totaal circa 3.000 m2 voor investeerder NovaVida. Gisteren was de feestelijke oplevering van de nieuwe woningen. De eerste bewoner ontving uit handen van Gijsbert van Herk, bestuursvoorzitter Staedion, en Robert van Asten, wethouder Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Den Haag, hun sleutel.

Woningen met een duurzaam energielabel

Het woongebouw bestaat uit 152 driekamerappartementen en 134 tweekamerappartementen en 14 studio’s. Alle woningen zijn energiezuinig: de woningen zijn goed geïsoleerd, hebben zonnepanelen en vloerverwarming, worden aangesloten op een warmtenet en hebben gemiddeld het energielabel A++.

In het gebouw is een parkeergarage met 80 plaatsen. En er zijn zo’n 900 fietsparkeerplaatsen in het gebouw. Ook is er ruimte voor groen: op de tweede verdieping is een gemeenschappelijke daktuin voor bewoners en het wooncomplex heeft groene daken.

Friends-contracten: samenwonen en de huur delen

Om de krapte op de woningmarkt tegen te gaan en de (sociale) woningvoorraad beter te benutten, biedt Staedion voor 26 woningen friends-contracten aan. Hiermee kunnen twee vrienden samenwonen in een sociale huurwoning en zijn ze gezamenlijk verantwoordelijk voor het betalen van de huur. Voorheen was het alleen mogelijk om samen te wonen als je een duurzaam gemeenschappelijk huishouden voert, in veel gevallen een liefdesrelatie. Of je kon als vrienden samenwonen, maar dan in een vrijesectorwoning.

Ook in Pegasus 26 woningen voor friends-contracten

Tanja Riet, projectmanager Verhuur bij Staedion: “In het woongebouw Elara in de Binckhorst hebben we al 25 woningen verhuurd met friends-contracten. We hebben gezien dat hier veel vraag naar is en het gaat goed. Daarom gaan we ook in Pegasus 26 woningen aanbieden met friends-contracten. Het is een mooie oplossing voor voornamelijk twintigers die nog niet in aanmerking komen voor een zelfstandige huurwoning. Geïnteresseerden kunnen zich tot en met 5 november inschrijven via Woonnet Haaglanden.”

Weer 300 sociale woningen in de Binckhorst erbij

Gijsbert van Herk, bestuursvoorzitter Staedion: “De Binckhorst is een mooie gebiedsontwikkeling voor Den Haag. Wij zijn dan ook trots dat wij hier weer 300 sociale huurwoningen met ruimte voor voorzieningen kunnen opleveren. Dit project en deze locatie passen in onze strategie om een significante bijdrage te leveren aan de woningbouwproductie in de stad. We hebben een grote bouwopgave voor de komende jaren en dit project visualiseert onze ambitie om een concrete bijdrage te leveren aan het verminderen van de woningnood.”

Wijk waar wonen, werken en ontspannen samenkomen

De Binckhorst wordt de komende jaren stap voor stap getransformeerd naar een plek waar wonen, werken en ontspannen samenkomen. In de eerste fase worden hier 5.000 woningen gerealiseerd. Daarbij wordt het karakter van de Binckhorst behouden: een wijk met een industrieel karakter, waar veel plek is voor de creatieve industrie en bedrijvigheid.

Robert van Asten, wethouder Stedelijke Ontwikkeling van gemeente de Den Haag: "Deze betaalbare woningen zijn heel hard nodig voor de stad. We bouwen in Den Haag duurzame, leefbare en weerbare wijken. Pegasus is wat dat betreft een aanwinst voor de stad. Hier gaan een hoop mensen heel fijn kunnen wonen."

Martin van Rijn, voorzitter Aedes (koepelorganisatie van woningcorporaties) was ook aanwezig met het oog op de enorme volkshuisvestingsopgave: “Corporaties hebben afgesproken veel nieuwe woningen te bouwen. Het is goed om te zien dat Staedion met dit project nu een flink aantal energiezuinige woningen oplevert. Hierdoor kan een groot aantal starters een belangrijke stap in hun leven zetten.”