Persbericht

Staedion stapt in elektrische onderhoudsbussen

Foto

Trots rijden onze medewerkers van de onderhoudsdienst sinds kort in drie elektrische bussen door Den Haag en omstreken. Het wagenpark van de onderhoudsdienst wordt stapsgewijs vernieuwd, zodat binnen enkele jaren al onze bussen geheel elektrisch rijden.

Samen duurzaam

Guido van de Wijgert, programmamanager Duurzaamheid: "Vanuit het programma Samen Duurzaam werken we naast de verduurzaming van onze woningen en wijken ook aan een duurzaam Staedion. De afgelopen jaren hebben we de eerste stappen gezet richting duurzame mobiliteit. Met de ingebruikname van de eerste drie elektrische bussen door onze onderhoudsdienst geven we hier een vervolg aan. Zo zorgen we voor een lagere CO2-uitstoot en een schonere stad door minder uitlaatgassen. Op jaarbasis levert dit een besparing van 5 ton CO2. Ook worden de bedrijfswagens zoveel mogelijk opgeladen met energie afkomstig van onze eigen zonnepanelen op het dak van onze vestiging in Wateringen. In de komende jaren vervangen we stapsgewijs alle bussen door een schone elektrische variant."

Eigen onderhoudsdienst zorgt voor leefbaarheid achter de voordeur

Gijsbert van Herk, bestuursvoorzitter Staedion: "Bij Staedion hebben we grote ambities op het gebied van duurzaamheid en dat dragen we graag uit door het goede voorbeeld te geven. Dit doen we onder andere door het in gebruik nemen van elektrische bussen voor onze eigen onderhoudsdienst. Onze onderhoudsdienst met zon 45 man is een belangrijk onderdeel van Staedion. Afgelopen jaren bleek het een trend dat steeds meer bedrijven vanwege kostenbesparingen en capaciteit het onderhoud en beheer van het eigen bezit uitbesteden. Vanuit de gedachte: Ken je huurder, woning en je bezit, hebben we er bij Staedion juist voor gekozen om het beheer en onderhoud zelf te blijven verzorgen. Zo houden we korte lijnen en kunnen we juĂ­st een grote bijdrage leveren aan de leefbaarheid achter de voordeur. Uiteraard doen we dit in nauwe samenwerking met de vele leveranciers en partijen die expertise hebben op dit vlak. Het zou mooi zijn als we ook andere corporaties hiermee kunnen ondersteunen. Onze 45 bussen rijden overal in Den Haag en omstreken en binnen enkele jaren allemaal elektrisch."