Persbericht

Staedion start met paspoort voor bouwmaterialen van Madaster

Dre Boidin van Staedion en Jeroen Broersma van Madaster schudden de hand

Staedion en Madaster tekenden vandaag een samenwerkingsovereenkomst voor het gebruiken van het materialenpaspoort. Dit met als doel om materialen binnen de gebouwde omgeving oneindig beschikbaar te maken. Door materialen en producten te registeren krijgen ze een identiteit. Dit maakt hergebruik van materialen eenvoudiger. Een materialenpaspoort bevat informatie over de kwaliteit, herkomst en locatie van materialen in gebouwen. Na een uitgebreide proef gaat Staedion het paspoort gebruiken bij nieuwbouw en wooncomplexen waar zij gaat renoveren.

Bijdragen aan reduceren CO2-uitstoot

Door gebruik te maken van een materialenpaspoort kan de herbruikpotentie beter worden benut. Dit maakt hergebruik van toegepaste materialen en producten eenvoudiger. Registratie van onze woningvoorraad in Madaster maakt dat Staedion 24/7 kan toetsen op circulaire en CO2 prestatie-eisen. Dit maakt sturen op circulaire ambities eenvoudiger en stelt ons in staat om de CO2-uitstoot bij nieuwbouw en herontwikkelingsprojecten te reduceren.

Minder afval en behoud van grondstoffen

“Wij willen het inzicht en het hergebruik van materialen verder verbeteren bij bouw, renovatie en onderhoud.”, vertelt Dré Boidin, directeur Onderhoud & Vastgoed Staedion. “Dit doen we om ervoor te zorgen we minder afval produceren en grondstoffen niet opraken voor onze kinderen en kleinkinderen.”

Madaster, kadaster voor materialen

Het Madaster platform is een online register van materialen in de gebouwde omgeving. Het is het kadaster voor materialen, waarmee ook de mate van circulariteit gemonitord kan worden.

“Madaster biedt gebruikers meer dan één centraal overzicht van al het vastgoed”, vertelt Jeroen Broersma, managing director Madaster. “Naast inzicht in de gebruikte materialen en producten in gebouwen, wordt ook de mate van circulariteit, CO2 en de financiële waarde in kaart gebracht. Het biedt eigenaren en beheerders van vastgoed de mogelijkheid om echt aan een duurzame toekomst te bouwen.”

 Ambitie Circulariteit

Staedion heeft voor 2050 de ambitie dat alle materiaalstromen hergebruikt of hernieuwbaar zijn. Afval is geëlimineerd. De totale materiaalbehoefte kent netto een negatieve uitstoot (opslag) van CO2.