Persbericht

Van garagebox naar woning

Foto

Donderdag 18 november was de officiële oplevering van de Kranestraat. Een bijzonder project waarbij garageboxen zijn omgetoverd tot woningen. De transformatie van deze opslagruimten tot woningen geeft een goede impuls aan de leefbaarheid van de straat en buurt. Als symbool werd er een extra boom geplaatst in de binnentuin waar sommige nieuwe woningen aan grenzen.

Van idee tot uitvoering

"Het transformeren van garageboxen naar woningen is al bijzonder. Maar nog bijzonderder is dat het een idee van een collega was. Hij kwam met het idee om de garageboxen om te bouwen en zo een kwaliteitsimpuls aan de straat te geven. Juist met het stimuleren van dit soort innovatieve ideeën zorgen we samen voor een goede bijdrage aan Den Haag. We voegen woningen toe aan de woningvoorraad en vergroten de leefbaarheid van een buurt. Belangrijke kwesties in Den Haag. We omarmen dit soort mooie initiatieven en hopen dat we nog meer van dit soort projecten kunnen realiseren," vertelt Gijsbert van Herk, bestuursvoorzitter Staedion.

Goede mix van duurzame, betaalbare woningen

De zeven garageboxen zijn getransformeerd naar vier sociale huurwoningen, één middenhuur- en twee vrijesectorwoningen. Daarnaast is ook Kranestraat 94 door de WOM (Wijkontwikkelingsmaatschappij Stationsbuurt - Oude Centrum) gerenoveerd. Hierin zijn drie middenhuurwoningen gerealiseerd. De woningen zijn volledig geïsoleerd. Ook zijn de voorgevels voorzien van kozijnen met HR++glas om zo de industriële uitstraling zoveel mogelijk in tact te laten. Daarnaast zijn de entrees naar de bovengelegen woningen aangepakt door het plaatsen van nieuwe toegangsdeuren. Door deze transformatie hebben we ook gezorgd voor een differentiatie van bewoners in de buurt. Op deze manier krijgt de hele straat een kwaliteitsimpuls waarbij de uitstraling en het imago wordt verbeterd.

Achtergrond transformatie

De Kranestraat had oorspronkelijk een functie als garagestraat. Van oudsher zaten er meerdere garagebedrijven. De garageboxen werden later verhuurd als opslagruimtes waardoor soms overlast ontstond. Ook was de functie als opslag niet meer passend voor de ruimtes op deze centrumlocatie. En zorgde de verscheidenheid van garagedeuren voor een rommelig straatbeeld. Samen met de WOM - een samenwerking tussen Staedion en gemeente Den Haag - werden de garageboxen getransformeerd tot woningen om zo de leefbaarheid en levendigheid in de straat te verbeteren.