Persbericht

Vernieuwing Dreven, Gaarden en Zichten flinke stap dichterbij

Foto

Het stadsbestuur presenteert vandaag het projectdocument voor de uitvoering van de eerste fase van de herstructurering van de Dreven, Gaarden en Zichten. Een nieuw Dreven, Gaarden en Zichten is hiermee een flinke stap dichterbij. Er worden in totaal 2000 woningen van Staedion vernieuwd en daarnaast worden er 3500 extra woningen toegevoegd. Wethouder Martijn Balster: "Dit is een belangrijke stap voor de bewoners van Zuidwest: hun woningen worden vernieuwd en iedereen kan terugkomen. En voor nieuwe bewoners: we voegen veel betaalbare woningen toe. Daar is ontzettend veel behoefte aan".

Het doel van de plannen is de buurten toekomstbestendig te maken en ervoor te zorgen dat het goed wonen is in Zuidwest. Uitgangspunt is dat iedereen die wil blijven, kan blijven in de wijk. Daarom wordt er ongekend betaalbaar gebouwd: er worden veel meer sociale huurwoningen gebouwd dan er gesloopt worden. Daarnaast worden er middeldure huurwoningen, betaalbare koopwoningen en vrije sectorhuurwoningen toegevoegd, zodat wijkbewoners die dat willen en kunnen, kunnen doorstromen. Tenslotte worden ook de openbare ruimte en het groen verbeterd.

Wethouder Balster: "Ik ben ongelooflijk trots op dit voorstel. Bewoners staan centraal in het plan, iedereen die dat wil kan blijven: betaalbaar en fatsoenlijk. Samen met woningcorporatie Staedion en haar partner Heijmans kunnen we nu de verouderde woningen aanpakken en tegelijkertijd extra woningen bij bouwen. Op die manier kan Staedion haar huidige huurders een betaalbare woning aanbieden die voldoet aan de eisen van deze tijd en past bij hun gezinssamenstelling én leveren we een bijdrage aan het oplossen van de woningnood in Den Haag".

Duidelijkheid voor bewoners

Staedion, Heijmans en de gemeente zijn al lang in gesprek met bewoners over de plannen. Met dit projectdocument wordt het mogelijk de bewoners meer duidelijkheid te geven.

Martijn Balster: "Ik heb zelf veel bewoners gesproken, soms ook bij hen thuis. Goede gesprekken waar naast enthousiasme ook ruimte was voor twijfel of onrust: bewoners vragen zich af of de plannen nog wel door gaan, wat voor woning ze straks terugkrijgen en of ze die wel kunnen betalen? Het is natuurlijk niet niks als je hoort dat je na zoveel jaar je vertrouwde plek moet gaan verlaten, en nog niet precies weet waar je aan toe bent. Ik vind het daarom cruciaal dat we kijken wat voor iedereen wat passend en eerlijk is, ook in de nieuwe situatie. Hierover zijn we individueel met mensen in gesprek. Met dit projectdocument kunnen we echt aan de slag met de uitwerking van de bouwplannen, en kunnen we duidelijkheid gaan bieden. Ik realiseer me dat de plannen grote impact hebben. Maar tegelijkertijd laten de nieuwste leefbaarheidscijfers zien dat Zuidwest steeds verder achteruitgaat. We moeten het tij keren, in het belang van onze bewoners. De uitvoering van dit plan moet daar een belangrijke bijdrage aan leveren. En van Zuidwest weer de wijk van hoop en perspectief maken. Voor de huidige, en voor de nieuwe bewoners".

Gijsbert van Herk, bestuursvoorzitter Staedion: "Met deze plannen dragen we bij aan de maatschappelijke opgave van de stad en de aanpak van de leefbaarheid in deze buurten. Dit past bij de ontwikkeling dat corporaties hier weer meer verantwoordelijkheid op moeten nemen de komende jaren. Onze ambitie om meer betaalbare woningen én fijne buurten te realiseren in Den Haag Zuidwest sluit hierop aan. Dat deze ontwikkeling spannend is voor bewoners is logisch. Al hoop ik echt dat meer en meer bewoners gaan zien dat het een mooie kans voor hen is en dat hun kinderen later zeggen: In deze wijk wil ik blijven wonen. We bieden dan ook alle huishoudens die hun woning verlaten begeleiding en een maatwerkoplossing waar nodig. Bewoners en ondernemers betrekken we waar mogelijk intensief bij de plannen".

Beschermd stadsgezicht Dreven versus fatsoenlijk wonen

De Dreven is vanwege zijn oorspronkelijke karakter sinds 2004 gemeentelijk beschermd stadgezicht. De manier waarop net na de oorlog werd gebouwd (razendsnelle systeembouw) is bijzonder, er werd goed nagedacht over de groene inrichting en de verkavelingsstructuur, bijvoorbeeld. Tegelijkertijd zijn de woningen ondermaats gebleken. Onderhoud helpt niet meer, huizen zijn doordrenkt met vocht, ze zijn koud en niet meer op te lappen. Veel mensen willen liever vandaag nog dan morgen een beter huis.

Martijn Balster: "Een beschermd stadsgezicht opheffen doe je niet zo maar. Hier moeten we kiezen tussen de cultuurhistorische waarde die het gebied heeft en de kansen op een fatsoenlijke en betaalbare woning voor onze bewoners aan de andere kant. De problemen in de woningen (gebouwd als goedkopere en snelle volkshuisvesting), zoals slechte isolatie, geluidsproblemen en het ontbreken van een lift zijn niet op te lossen met onderhoud. Als we willen dat de nieuwe woningen betaalbaar worden en van goede kwaliteit, dan is behoud van het stadsgezicht geen optie. Wij kiezen dan voor onze bewoners".

In de totale weging heeft het stadsbestuur ervoor gekozen de belangen van de leefbaarheid van de buurt, de betaalbaarheid van de woningen en de woonkwaliteit voor de mensen boven het cultuurhistorisch belang te stellen.

Planning

Het nu gepresenteerde projectdocument gaat over de eerste fase van de herstructurering, die tien jaar zal duren en waarbij ruim de helft van het totale beoogde programma wordt gerealiseerd. Er zal gewerkt worden met deelplannen, waarbij telkens een of twee gebouwen en de openbare ruimte eromheen vernieuwd worden. Bij de uitwerking van een bouwplan zullen bewoners betrokken worden.  

De gemeenteraad bespreekt het voorstel van het college begin volgend jaar.

Meer informatie?

www.eenbeterebuurt.nl