Verhalen van talenten

‘Iedereen verdient een fijn huis’

Willemijn zittend op een bankje

Willemijn - trainee Woonfraude: 'Als ik Staedion een emoji zou moeten geven, kies is voor mijn eigen team een knipogende emoji. We kunnen goed met elkaar lachen en nemen niet alles even serieus. Zo hebben we samen plezier in het werk.'

Wat is je functie bij Staedion?

Ik werk als trainee binnen het woonfraudeteam. Het woonfraudeteam bekijkt (vaak na een melding) of een woning rechtmatig wordt bewoond. Mensen schrijven zich in voor een sociale huurwoning en krijgen na een wachttijd te hebben doorlopen een woning toegewezen. Onrechtmatige bewoning staat een eerlijke woonruimteverdeling in de weg, omdat mensen illegaal 'voordringen' in de wachtrij.

Onrechtmatige bewoning heeft vaak ook een negatief effect op de leefbaarheid in buurten en wijken. Sommige illegale bewoners veroorzaken overlast en anderen komen minimaal buiten. Soms worden er ook illegale praktijken uitgevoerd in deze woningen, dan is er in veel gevallen sprake van overlast (bijvoorbeeld stank of wateroverlast) voor omwonenden.

Als trainee Woonfraude werk ik mee aan een professionaliseringsslag op de afdeling. Vier maanden lang kijk ik hoe we de afdeling efficiënter kunnen maken op het gebied van documentatie en samenwerking. Dat is interessant, want het team is de afgelopen maanden gegroeid van vier naar elf medewerkers.

Wat weten collega’s niet van jou?

Ik werk heel netjes en gestructureerd, maar thuis is dat helemaal niet zo. Buiten werk ben ik juist chaotisch en rommelig.

Je ontmoet een tovenaar en je mag veranderen wat je wilt. Wat verander je bij Staedion, en waarom?

Dan zou ik een huis bouwen voor iedereen die staat te wachten op een huis. Er zijn veel mensen dakloos die al jaren op een woning wachten. We verdienen allemaal een fijn thuis!

Beschrijf jezelf in tien woorden.

Vrolijk, vriendelijk, resultaatgericht, luisteren, enthousiast, ongeduldig, chaotisch, creatief, verbindend en oplossingsgericht.

Wat is het meest waardevolle aan je werk?

De samenwerking binnen ons team. We zijn met stagiairs, wijkbeheerders en Consulenten Leefbaarheid en Participatie. Binnen deze functies wordt gebouwd aan de fysieke leefomgeving, maar ook aan de sociale structuren binnen de stad. Met elkaar zorgen we ervoor dat een wijk schoon, heel en veilig blijft. Omdat het een nieuw team is, kunnen we alles zelf ontwikkelen. Iedereen heeft een stem: we maken met elkaar een plan en kunnen ook samen besluiten om dit weer te veranderen.

Welke opleiding heb je gedaan of volg je nu?

Ik heb een bachelor business administration gedaan op de IVA. Met deze opleiding denk je mogelijk niet direct aan een corporatie. Maar het trainee programma kijkt naar competenties en drijfveren. Op basis van mijn intrinsieke motivatie ben ik geselecteerd.

Ook werken bij Staedion? Bekijk onze openstaande vacatures!