Mijn Staedion
samen
werken

  'Staedion boekt goede resultaten in 2018' - 15.05.2019

  Staedion heeft 2018 afgesloten als een financieel gezonde en vitale corporatie. Het financieel resultaat garandeert dat Staedion in 2019 en de jaren daarna kan doorgaan met woningverbetering en investeringen in nieuwbouw. Dat blijkt uit het vandaag verschenen jaarverslag en jaarrekening 2018.
   
  Staedion heeft in 2018 goede resultaten geboekt. Zo is een groot deel van de 243 nieuwbouw woningen in Morgenstond (Zuidwest) opgeleverd, een innovatief design, build en maintenance project. Inmiddels heeft 36% van de 35.000 Staedion-woningen het energie zuinige label B of hoger. De corporatie heeft in 2018 wel minder renovaties en woningverbeteringen opgeleverd dan beoogd, maar voert de komende jaren het nieuwbouwprogramma en renovatie van sociale woningen sterk op.
   
  Energie
  Energietransitie kreeg vooral vorm door de verduurzaming van bestaande woningen en door plaatsing van een uitgebreid zonnepanelenprogramma. Dit krijgt in 2019 grootschalig vervolg. Bij de leefbaarheidsprojecten was verduurzaming een prominent thema, met als meest in het oog springend voorbeeld het Spinozahof, een duurzame stadsoase.
   
  Portefeuille
  Staedion formuleerde in 2018 een nieuwe portefeuillestrategie met focus op verbeteren van de vastgoedkwaliteit en het beschikbaar en betaalbaar houden van de huidige voorraad. Ook speelt Staedion in op schaarste en wijkaanpak door uitbreiding van de voorraad en meer differentiatie in zeven eenzijdige wijken in Den Haag om zo de leefbaarheid van die wijken te verbeteren. Dit gebeurt onder de noemer ‘stadsvernieuwing 3.0’ bijvoorbeeld in Den Haag Zuidwest. Economie en onderwijs zijn onlosmakelijk verbonden met de fysieke vernieuwing.
   
  Betaalbaar wonen
  Met de Huurdersvereniging Staedion werd een gematigd huurbeleid afgesproken. De huren van Staedion-woningen zijn in 2018 niet boven de grens van € 710,68 uit gekomen, waardoor deze deel blijven van de sociale voorraad. Ook zijn huren niet aangepast op basis van het inkomen van de huurder. Waar huurachterstand ontstond trof Staedion betalingsregelingen met een langere gemiddelde looptijd. Daardoor krijgen bewoners meer tijd bij het wegwerken van hun huurachterstand.
   
  Oordeel bewoners
  Bewoners van een Staedion-woning gaven in 2018 een 7,9 voor hun thuisgevoel. Negentig procent van de bewoners zei eind 2018 zich thuis te voelen in de woning. Bewoners gaven Staedion een 7,7 voor de telefonische dienstverlening en het aantal klachten daalde met 35 procent.
   
  Ontwikkelende organisatie
  Staedion realiseert zich dat de corporatie van de toekomst een flexibel karakter heeft; in 2018 zijn in het kader van organisatieontwikkeling hiertoe de eerste stappen gezet. Met de ervaring van de klant als fundament en de bewoner centraal kiest Staedion bewust voor duurzaam en continu verbeteren. Data helpen de corporatie daarbij de juiste keuzes te maken.
   
  Financiƫle cijfers
  De cijfers van Staedion zijn solide. Het resultaat bedraagt voor belasting exclusief waardeveranderingen Euro 54,0 miljoen (2017 Euro 54,9 miljoen). De waarde van de woningportefeuille is per eind 2018 gestegen naar Euro 4,4 miljard, met name als gevolg van de ongerealiseerde waardestijging van ons bezit. Dit geeft ons een goede uitgangspositie om de komende jaren te investeren in nieuwbouw, onderhoud verduurzaming en betaalbare huren.
   

  Deel dit artikel:

This is an automatic translation by