Mijn Staedion
samen
werken

  'Staedion plaatst meer zonnepanelen' - 17.06.2019

  Staedion gaat dit jaar meer zonnepanelen installeren dan vorig jaar. Vorig jaar zijn er op zo’n 600 woningen van Staedion zonnepanelen aangebracht in vier Haagse wijken. In 2019 en 2020 zijn dat in totaal 2.000 woningen over heel Den Haag. De proef die is gestart in 2018, krijgt hiermee een definitief karakter. 

  Besparen energiekosten
  Staedion investeert in zonnepanelen, duurzame warmte en isolatie. Bewoners besparen met zonnepanelen op hun energiekosten. De jaarlijkse besparing voor appartementen komt op ongeveer € 130,-. Het aantal panelen per dak varieert; van vier panelen op appartementen tot tien panelen op eensgezinswoningen. 

  Samen werken aan duurzaamheid
  De samenwerking met bewoners is bij het duurzaam maken van de woningen belangrijk. Bestuurder Willem Krzeszewski  zegt hierover: “Wij informeren, motiveren en ondersteunen onze bewoners bij het maken van duurzame keuzes voor hun huis. Zo werken we samen aan een duurzamere stad.” De bewoners kiezen er zelf voor of zij willen meedoen aan het verduurzamen van de woning. Zelf hoeven ze niets te doen. 

  Inzetten duurzame materialen
  Deskundige installateurs plaatsen de zonnepanelen en sluiten deze aan op de meterkast. Samen met bedrijven zoals Ecorus en Solar NRG bouwt en onderhoudt Staedion de woningen met duurzame materialen en sluit deze aan op schone energiebronnen.

  Ambitie duurzame energie 
  Staedion wil dat al haar woningen CO2-neutraal zijn in 2050. Duurzame woningen bieden de bewoners meer comfort en het zorgt ervoor dat ze hun energielasten kunnen verlagen. Daarom investeert Staedion in zaken als zonnepanelen, duurzame warmte en isolatie. Om dit te realiseren werkt Staedion aan een programma Samen Duurzaam. Een van de doelen is om meer duurzame energie op te wekken.

  Deel dit artikel:

This is an automatic translation by