Mijn Staedion
samen
duurzaam

Zonnepanelen

Goed nieuws: u bespaart met zonnepanelen op uw energiekosten! De jaarlijkse besparing voor appartementen komt op ongeveer € 130,-. Het aantal panelen per dak varieert; van vier panelen op appartementen tot tien panelen op eensgezinswoningen. U kiest er zelf voor om mee te doen en hoeft er niets voor te doen.

Voordelen van zonnepanelen

Als u kiest voor zonnepanelen, dan levert dit u de volgende voordelen op:
  • Besparing van de elektriciteitsrekening;
  • U hoeft er niets voor te doen;
  • U bent minder afhankelijk van hoge energieprijzen;
  • U draagt bij aan het milieu;
  • U kunt bijhouden hoeveel groene stroom u opwekt.

Zonnig jaar? Meer geld terug!
Uw energieleverancier houdt precies bij hoeveel stroom u -na het gebruik ervan- over heeft. Deze stroom verrekent de leverancier met de hoeveelheid stroom die u heeft gebruikt (salderen). Als de panelen meer stroom hebben opgeleverd dan u heeft gebruikt, dan krijgt u geld terug. Als het een zonnig jaar is geweest, dan leveren de zonnepanelen meer stroom op en krijgt u meer geld terug.
 
Besparing bij appartementen en eensgezinswoningen (rekenvoorbeeld)
Hoeveel stroom uw zonnestroomsysteem gaat opwekken, hangt af van het aantal panelen. Daarnaast zijn de hoeveelheid zon, de ligging van uw woning en de plek van de zonnepanelen op uw dak van invloed op de energieopbrengst. In de tabel hiernaast kunt u zien hoeveel u gemiddeld per jaar bespaart met een bepaald aantal zonnepanelen per type woning. 
 

Voorbeeld 4 panelen              Appartement  Eengezinswoning
Verlaging energiekosten              €250,-                                €250,-
Jaarlijkse (service)kosten              €120,-*  €96,-
Besparing per jaar              €130,-  €154,-

* We gaan hier uit van een appartement, waarbij de maandelijkse servicekosten iets hoger uitvallen. Bij een woonhuis kunt u hier € 96 aanhouden en dus een besparing van € 154.
Disclaimer: Besparing per jaar is een berekend gemiddelde. Dit kan per woning verschillen.