Samenwerking Dreven, Gaarden, Zichten

Er zijn meerdere partijen betrokken bij het maken van de plannen. Staedion heeft met de gemeente Den Haag en projectontwikkelaar Heijmans Vastgoed een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

Staedion werkt samen

Staedion heeft met de gemeente Den Haag en projectontwikkelaar Heijmans Vastgoed een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Hierin is afgesproken dat deze partijen gaan samenwerken. Dreven, Gaarden, Zichten ligt in Den Haag Zuidwest. Het programma Zuidwest op z’n best werkt eraan om de kracht van Zuidwest te versterken. Waar we kunnen, werken we samen met verschillende partijen om deze doelen te bereiken.

Plannen voor Dreven, Gaarden, Zichten

De ambities voor het verbeteren van de buurten staan in het Ambitiedocument Dreven, Gaarden en Zichten. Dit is een plan op hoofdlijnen. In het Ambitiedocument staan de voornemens voor het verbeteren van de drie buurten.

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft de Nota’s van Uitgangspunten goedgekeurd. Hoe er meer woningen bij kunnen komen én de wijk toch groen kan blijven. Dat er meer ruimte voor kleine bedrijven en ontmoetingsplekken komt. Voor iedere buurt is een Nota van Uitgangspunten opgesteld. Lees de plannen op eenbeterebuurt.nl