Mijn Staedion

Terug

Ik ervaar (over)last. Hoe kan ik dit melden?

Ik ervaar last

We wonen dicht op elkaar. Zeker in de stad. Het is bijna onmogelijk elkaar niet te horen en er allemaal dezelfde levensstijl op na te houden. We horen de buren allemaal wel eens. Wij hebben geen mogelijkheid om last aan te pakken. Het zijn zaken die bij het dagelijks leven horen. Vaak weten uw buren niet dat u last van hen heeft. Lees hier wat u eerst zelf moet doen, voordat wij u hierbij kunnen helpen.

Stap 1 - Ga eerst met uw buren praten

Vaak helpt dit al. Iedereen wil graag op een prettige manier naast elkaar wonen. Tips voor een goed gesprek met uw buren: 

  1. Krijgt u nieuwe buren, stelt u zich dan altijd voor. Als u uw buren kent, is een gesprek overlast en stuk makkelijker. 
  2. Ga op het moment van overlast niet hetzelfde doen als uw buren. Er ontstaat dan ergernis over en weer en dat verbetert het samenleven niet.
  3. Als uw emoties hoog zijn, ga dan niet in gesprek. Wacht tot uw emoties weer gezakt zijn.
  4. Ga na de overlast langs. Wacht niet te lang anders lopen de irritaties hoog op.
  5. Geef aan waarvan u last heeft en graag een gesprek wilt. Vraag of dat voor de buren ook uitkomt. Zo niet, maak een afspraak voor een ander moment.
  6. U kunt altijd aan de buren voorstellen om even bij u te komen luisteren naar de overlast. Zo ontstaat er meer begrip.
  7. Toon respect voor uw buren en blijf vriendelijk. Maak in het gesprek geen verwijten maar houd het bij de feiten.
  8. Maak samen duidelijke afspraken. 

Ik ervaar overlast

Stap 2 - Overlast melden

Heeft het gesprek met uw buren niet geholpen? Meld het dan bij ons. Houd er rekening mee dat wij in bepaalde gevallen uw probleem niet kunnen oplossen. We denken graag met u mee en indien nodig verwijzen wij u naar de juiste instantie. U kunt meerdere soorten van overlast bij ons melden. Ook bijvoorbeeld stankoverlast, overlast van huisdieren, drugs of vandalisme.

Overlast melden

Overlast melden bij de politie
Het kan zijn dat u te maken heeft met crimineel gedrag, bedreiging, intimidatie, geweld of extreme geluidsoverlast. Neem dan contact op met de politie. Bel 0900-8844 of bij spoed 112.
 
Maakt u zich zorgen om de buren?
Omdat u diegene bijvoorbeeld al even niet gezien heeft, verward overkomt, verwaarloost eruit ziet of omdat u huiselijk geweld vermoedt? Wij denken graag mee over een oplossing of verwijzen u door naar de juiste instanties die u verder kunnen helpen. Denk bijvoorbeeld aan:

Bel 112 bij onveilige situaties.

Meld uw zorg