Wat doet de huismeester of de wijkbeheerder? 

Hieronder staat wat de huismeester of de wijkbeheerder doet. Wie je huismeester of wijkbeheerder is, staat op het mededelingenbord. 

  • De huismeester of wijkbeheerder zorgt ervoor dat het gebouw schoon, heel en veilig is. 
  • Ook laat die de huurders weten wat de regels zijn. En zorgt die ervoor dat de huurders zich aan de regels houden. 
  • De huismeester of wijkbeheerder controleert de algemene ruimtes in het gebouw. En ook de omgeving rondom het gebouw. 
  • De huismeester of wijkbeheerder heeft contact met de gemeente, het buurtteam en de wijkagent. Zo probeert hij ervoor te zorgen dat je prettig woont. 
  • De huismeester of wijkbeheerder maakt na 6-8 weken een afspraak met een nieuwe huurder om kennis te maken.