Mijn Staedion

Bouwen aan een mooiere en betere buurt in Dreven, Gaarden en Zichten

In de Dreven, Gaarden en Zichten staan veel oudere woningen die net na de tweede wereldoorlog gebouwd zijn. Delen van deze drie buurten zijn toe aan vernieuwing. De komende jaren willen wij de buurten Dreven, Gaarden en Zichten flink verbeteren. De woningen gaan we daarom vernieuwen of slopen. Er komen comfortabele woningen waarin het prettig wonen is. Ook in de openbare ruimte vinden verbeteringen plaats. Dit doen we samen met de gemeente Den Haag en projectontwikkelaar Heijmans. Als we klaar zijn, zien de drie buurten er prachtig uit.


Minimaal hetzelfde aantal sociale huurwoningen terug

Wij vinden het belangrijk dat mensen met een bescheiden inkomen goed in Den Haag kunnen wonen. Daarom zorgen we voor een gevarieerd aanbod aan betaalbare woningen. We slopen zo'n 2.000 woningen in Dreven, Gaarden, Zichten. In totaal komen er 5.500 woningen voor terug, waarvan ongeveer 3.000 sociale huurwoningen. Er komen meer sociale woningen terug dan dat er gesloopt worden. Dit betekent dat, als de huidige bewoners terug willen komen, dat mogelijk is als de aangeboden woningen passend zijn.

Mix van sociale huur, midden- en vrije sector huur

We gaan in de drie buurten meerdere soorten woningen bouwen. Deze zijn geschikt voor mensen die in huishouden, inkomen en woonvorm van elkaar verschillen. Naast sociale woningen worden er ook middenhuur, vrijesectorhuur en koopwoningen gebouwd. Zo kunnen mensen ook in de eigen wijk een stap maken naar een ander type woning. Staedion ziet graag een evenwichtige mix van verschillende woningen. De verschillende soorten nieuwe woningen zorgen voor een buurt waar het straks prettig wonen is.

Meer en betere voorzieningen

Meer mensen betekent ook een grotere behoefte aan meer voorzieningen. Waarbij er aandacht is voor het verbeteren van de werkgelegenheid, onderwijs, bedrijvigheid en bereikbaarheid. De wijken worden hierdoor levendiger, waarmee ook de huidige bewoners van de vernieuwing profiteren. Als er meer bewoners komen wonen en veel mensen minstens één auto hebben, moeten er ook slimme oplossingen komen voor het parkeren. Zo kan er zoveel mogelijk groen in de buurten blijven. Parkeren kan straks deels op straat en deels in gebouwen.

 

Groen nog beter maken

Dreven, Gaarden, Zichten zijn hele groene buurten. Er staan in de drie buurten nu vooral woongebouwen van vier lagen. Door de nieuwbouw hoger te maken, kunnen er meer woningen bijkomen en blijft er ook ruimte voor veel groen. In de vernieuwde buurten komt een goede invulling van het groen. Zodat straks de openbare ruimte, het groen, de parken en ontmoetingsplekken meer en beter gebruikt worden. Om dit te kunnen uitvoeren, maakt de gemeente samen met Staedion en Heijmans plannen.