Nieuws

10 jaar Huurdersvereniging: van huurders voor huurders

HVS huurdersvereniging

In 2012 werd de Huurdersvereniging Staedion opgericht om de belangen van huurders te behartigen. Samen met voorzitter Ruud Klein en secretarieel ondersteuner Astrid Maagdenberg blikken we terug op 10 jaar samenwerken met Staedion. We horen welke ontwikkelingen zijn er geweest en hoe zij kijken naar de toekomst.

Waarom werd in 2012 de Huurdersvereniging opgericht?

Ruud: “Tot 2005 was er ook een huurdersvereniging, maar die werd opgeheven. Daarna stelde Staedion zelf een adviesraad samen. Maar in 2009 kwam de Wet op het overleg huurders verhuurder, waarmee een onafhankelijke raad in beeld kwam. Bij de oprichting vroeg de directie van Staedion: wat komen jullie hier doen? We hebben toch al een adviesraad? Op basis van de Overlegwet heb ik toen samen met Hans Korrubel en wijlen Mary van Wissen de vereniging opgezet. Er werden meteen 12 bewonerscommissies lid. Van deze drie bestuurders van het eerste uur ben ik als enige nog actief.”

Waarom is het een vereniging en geen stichting?

“Een vereniging is democratischer. De leden hebben inspraak en kunnen stemmen, en ze kunnen het verenigingsbestuur ontslaan als dat niet goed functioneert. Dat kan bij een stichting niet. We vergaderen twee keer per jaar met de leden. Dat is niet altijd makkelijk, want iedereen heeft een mening, maar het is wel eerlijk.”

Wat doet de Huurdersvereniging voor de huurders?

“Wij vertegenwoordigen de huurders bij Staedion. Met de directie bespreken we onderwerpen die spelen en we zorgen dat de belangen van de huurders daarbij goed in beeld blijven. De onderwerpen zijn heel breed. Het kan bijvoorbeeld gaan over leefbaarheid en veiligheid. Daarnaast vinden wij de betaalbaarheid van de woningen heel belangrijk. Veel huurders hebben een laag inkomen, dus de huurlasten mogen niet te hoog worden. Soms signaleren we dingen die misgaan. Daar spreken we dan de directie op aan. Bijvoorbeeld als de communicatie over een project niet goed gaat en de frustratie bij de bewoners oploopt.”

Kun je een voorbeeld geven van iets waarin jullie actief zijn geweest?

“De renovatie van de Notenbuurt. Daar was sprake van sloop, maar de bewoners waren daar tegen. De communicatie liep slecht. Wij hebben toen bemiddeld om er samen uit te komen en ieders recht op informatie en overleg te waarborgen. Dat was een intensief proces. Ook de politiek werd aan tafel gehaald en als dat gebeurt is dat geen goed teken, want dan is er niet goed gecommuniceerd. We hebben rust gebracht in de communicatie en uiteindelijk kwam er een plan voor renovatie in plaats van sloop. Dat wilden bewoners veel liever. En dat is uitgevoerd. Uiteindelijk is iedereen blij met de afloop.”

Hoeveel huurders vertegenwoordigt de vereniging?

“We zijn gegroeid van 12 naar 62 bewonerscommissies. Staedion heeft meer commissies en contactgroepen, maar veel daarvan zijn niet zo actief omdat er geen aanleiding voor is, maar we zouden desondanks graag zien dat het aantal bewonerscommissies zich uitbreidt. Met de huidige 62 vertegenwoordigen we namelijk wel 37.000 huurders. Dat is dus een deel van alle huurders van Staedion. Aan de andere kant is het aantal bewonerscommissies groot vergeleken met andere huurdersverenigingen, mede doordat Staedion bij de 10 grootste corporaties van Nederland hoort.”

Hoe is de samenwerking met de directie van Staedion?

“Goed. We worden zeer serieus genomen en hebben een goede relatie met de directie en met de Raad van Commissarissen, die toezicht houdt op de directie. We krijgen zelfs meer ruimte dan de wet voorschrijft. Zo mag de Huurdersvereniging bij de start van een nieuwe termijn 2 huurderscommissarissen voordragen. Staedion waardeert ons werk.”

Is Staedion in de loop der jaren veranderd?

“Ja, dat vind ik wel. Voorheen was het een technisch bedrijf dat gericht was op stenen en financiën, maar het is veel meer een organisatie geworden die zich bekommert om mensen. In 2012 mochten we niet eens weten wie er in de Raad van Commissarissen zaten, nu dragen we zelfs leden voor. En we overleggen regelmatig met bewonersconsulenten, dat mocht voorheen ook niet. Verder voerden we voorheen alleen formeel overleg met de directie en nu ook informeel. Voor huurders is dat allemaal niet zo zichtbaar, maar het is echt anders.”

Werkt de Huurdersvereniging samen met andere organisaties?

“Ja, we zijn aangesloten bij de Woonbond en we overleggen met de gemeenten. We hebben de Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden opgezet, met huurdersverenigingen van andere corporaties. Daarmee zitten we op regionaal niveau aan tafel en dat is best bijzonder, want huurders hebben lang niet overal een gelijkwaardige positie in een overleg.”

Astrid, wat is jouw functie?

Astrid: “Sinds 2012 ben ik secretarieel ondersteuner, dus geen bestuurslid. Als externe ben ik de enige betaalde kracht, alle bestuursleden zijn vrijwilligers. Ik werk 3 dagen per week voor de vereniging. Het is een erg leuke, maar soms ook drukke baan en ik leer nog elke dag bij. Ik onderhoud contact met de bewonerscommissies, maar ook bewoners kunnen mij bellen. Daarvoor hebben we een spreekuur. Ook houd ik het archief bij en organiseer ik de opleidingen en cursussen voor de bewonerscommissies. Het secretariaat is het eerste aanspreekpunt en is dus het visitekaartje voor alle bellers. Niet alleen voor de huurders, maar ook voor collega’s bij Staedion en de huurdersorganisaties, de gemeente, welzijnsorganisaties, de Woonbond enzovoorts.”
Ruud: “Wij kunnen niet zonder Astrid, hoor! Zij doet de helft van het werk.”

Zoeken jullie nog nieuwe bestuursleden?

Ruud: “Zeker! Als je stukken lezen interessant vindt en 1 of 2 dagdelen in de week tijd hebt, en graag met een groep in gesprek wilt om op bepaalde onderwerpen samen iets te bereiken, ben je van harte welkom als bestuurslid. Het is een vrijwillige functie. Je moet huurder van Staedion zijn. Een beetje emotie mag, je mag er passie in leggen, maar de overleggen zijn zakelijk, dus je moet dingen van meer kanten kunnen en willen bekijken.”

Heb je tips voor bestuurders?

“Ga uit van vertrouwen. Neem plaats aan de overlegtafel en stap niet meteen naar de rechter, want dan maak je meer kapot en werk je niet aan de toekomst. Ook belangrijk vind ik een visie voor de lange termijn. Dan weet je ook wat je op korte termijn moet doen. En vraag nooit méér dan je wilt. Dat gebeurt vaak in onderhandelingen, maar overvragen is een teken van wantrouwen. Als je open bent en precies zegt wat je wilt, weten ze wat ze aan je hebben. Ook een beetje humor helpt.”

Staan er plannen op de rol?

“Ja. We vragen huurders nu eens in de 2 jaar naar hun wensen, dat willen we vaker doen. Maar huurders krijgen ook al vragenlijsten van Staedion en we willen ze niet overvragen. Toch willen we de democratie versterken en bewoners vaker betrekken bij werkgroepen. Ook zouden we meer bewonerscommissies willen. Dus hierbij mijn oproep: richt een bewonerscommissie op. Kom naar ons kantoor en volg de gratis cursus. Zo leer je nog eens wat en je wordt mondiger. Dat is belangrijk.”
 
Huurdersvereniging Staedion
Gebouw Hart van Moerwijk, 2e etage, kamer 2.09
Guntersteinweg 377
Tel: 070-308 55 36
E-mail: hvs@hvdh.org

hvs huurdersvereniging tien jaar

Uitgelicht

Twee bewoners in gesprek onder parasol

Meedoen

In Den Haag zetten Staedion en haar huurders zich in voor de wijk. Wil jij ook meedoen, meedenken en meebeslissen voor jouw woongebouw en buurt?