Over Staedion

Bewoners en professionals schetsen toekomstbeeld voor Wonen & Zorg in Den Haag Zuidwest

Bewoners in gesprek met experts tijdens een inspiratiesessie van het Innovatielab Den Haag Zuidwest

Tijdens een inspiratiebijeenkomst over het thema ‘Wonen & Zorg’ op 23 mei gingen bewoners uit Den Haag Zuidwest in gesprek met sociale ondernemers, zorginstellingen, project-ontwikkelaars, woningcorporaties, de gemeente en ontwerpers. Rond het thema werd kennis en ervaring uitgewisseld, inspiratie opgedaan en nieuwe inzichten uit binnen- en buitenland gedeeld. Deze opbrengsten leveren een bijdrage aan de gebiedsontwikkeling voor Den Haag Zuidwest. Deze eerste inspiratiesessie was succesvol en werd georganiseerd door Innovatielab Zuidwest met medewerking van Atelier Rijksbouwmeester, Middin en gemeente Den Haag. Het Innovatielab is een initiatief van woningcorporatie Staedion.

Innovatielab Den Haag Zuidwest

De grote bouw- en transformatieopgave in Den Haag Zuidwest biedt een uitgelezen kans om maatschappelijke thema’s, zoals Wonen & Zorg, Bijzondere woonvormen, Mobiliteit e.d. op te pakken. Het Innovatielab Zuidwest laat zien hoe deze maatschappelijke thema’s vertaald kunnen worden naar ruimtelijke kansen. Door het inzetten van ontwerpkracht in co-creatie met bewoners, sociale ondernemers en professionals brengt het Innovatielab innovatieve oplossingen in beeld door onder meer inspiratiesessies en challenges. 

Wonen & Zorg

Tijdens de bijeenkomst werd gekeken vanuit de bril van ouderen. Nederland vergrijst en dit geldt ook voor Den Haag. In 2040 is een kwart van de Haagse bevolking 65 jaar of ouder, in 2022 was dit nog 15%. De gemiddelde leeftijd van huurders van Staedion is 54 jaar en dit neemt toe. Ouderen worden gestimuleerd om langer in hun vertrouwde omgeving zelfstandig oud worden. Dit is niet alleen een uitdaging voor de gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen, mantelzorgers en zorgverzekeraars, maar ook voor de ouderen zelf en voor woningcorporaties. Dit vraagt niet alleen om het ontwikkelen van toegankelijke, veilige en passende woningen, maar ook om veerkrachtige wijken waarin mensen zich thuis voelen. Onbezorgd oud worden met kwaliteit van leven is een opgave van iedereen.

Inspiratie en nieuwe inzichten

Verschillende toonaangevende ontwerpers lieten tijdens de bijeenkomst voorbeelden zien van nieuwe vormen van Wonen & Zorg. Zoals hoe social design de relatie tussen mensen, culturen en generaties versterkt. Er was veel aandacht voor het vormgeven van woningen en woonomgevingen met oog voor gezondheid en zorgzaamheid. De aanwezigen gingen met elkaar in gesprek over wat zij hiervan kunnen leren en toepassen in Den Haag Zuidwest. Er werden ook concrete vervolgacties bedacht, zoals het actief betrekken van bewoners bij het ontwerpen en inrichten van de woonomgeving en verlenen van zorg. Of samen met bewoners het ontwerpen, gebruiken en beheren van binnentuinen. Of de toegankelijkheid verbeteren van woningen en woonomgeving voor oudere en gehandicapte bewoners. Een andere vervolgactie is het creëren van ontmoetingen tussen bewoners binnen het wooncomplex. 

Positieve reacties

Ontwerpers en andere experts gaven aan te zoeken naar (nieuwe) manieren voor het betrekken van bewoners, zowel bij de ontwikkeling als bij het beheer van activiteiten voor het gebouw (flat) en de woonomgeving. Wil Hartgrink, namens de bewonerscommissie van wooncomplex Beresteinlaan: ”Als bewonerscommissie zijn we enthousiast over het betrekken van bewoners door experts bij het ontwikkelen van nieuwe vormen van wonen en zorg, omdat er zoveel mensen eenzaam zijn. Ik vind dat erg. Het lijkt me heel leuk om mee te denken over de behoeftes van bewoners voor een flat of straat. Zoals meer groen in de straat, voor de deur en in de galerijen. Ik zou graag zien dat we mensen meer bij elkaar brengen en elkaar vaker ontmoeten. Zodat ze samen koffie kunnen drinken, soep met elkaar maken, of bijvoorbeeld een potje bingo spelen.” 

Woonzorgchallenge

Ook werd tijdens de inspiratiesessie de Woonzorgchallenge aangekondigd. Dit is een initiatief van Atelier Rijksbouwmeester en houdt in dat er samen met bewoners, ontwerpers, zorgverleners en woningcorporaties een woonvorm wordt ontwikkeld die beter aansluit bij de wensen en behoeften van de bewoners. Staedion heeft deze handschoen opgepakt samen met Middin en gemeente Den Haag. Het woningcomplex aan de Beresteinlaan in Den Haag Zuidwest wordt een pilotlocatie.  

Thema’s

Deze eerste inspiratiesessie van het Innovatielab werd goed bezocht. De sfeer was inspirerend, er werden veel ideeën en inzichten uitgewisseld, en het was interactief met veel positieve energie onder de deelnemers. Naar aanleiding hiervan kunnen de volgende thema’s aan bod komen tijdens de volgende inspiratiesessies: bijzondere woonvormen, beter benutten van de begane grond van wooncomplexen wooncomplexen voor winkels, ateliers, ontmoetingsruimten e.d. en binnentuinen en veiligheid.