Innovatielab Zuidwest

Thema

Het Innovatielab Zuidwest is bedoeld als aanjager voor de integrale samenwerking in Den Haag Zuidwest (ZW) en voor het vertalen van maatschappelijke thema’s naar ruimtelijke kansen. In co-creatie werken professionals en bewoners in het Innovatielab samen aan innovatieve oplossingen voor de opgaves in Zuidwest.

De inspiratiesessies van het Innovatielab bieden de mogelijkheid om versneld en in gezamenlijkheid de antwoorden op de complexe problematiek in Zuidwest te vinden, te verbeelden en natuurlijk ook te realiseren. Het Innovatielab Zuidwest is in 2023 op initiatief van Staedion gestart.

Het Innovatielab is een ‘network-based’ organisatie. We bouwen gezamenlijk een netwerk dat relevant en divers is en dat door kan groeien om de gebiedsontwikkeling in Den Haag Zuidwest beter te verbinden met de maatschappelijke opgaven van nu. Het Innovatielab wordt geleid door Carolien Ligtenberg/Bureau ZWIRT en Rutger Oolbekkink.  

Opbrengst 2023

Dit jaar organiseerde het Innovatielab Zuidwest twee inspirerende bijeenkomsten. De opbrengst en resultaten van deze bijeenkomsten, zijn gebundeld in een boekje. Bekijk deze onderaan deze pagina. Bekijk ook deze video over de eerste inspiratiebijeenkomst

2024: Vervolg met challenges binnentuinen in Zuidwest

In samenwerking met de woningcorporaties Staedion, Hof Wonen en Haag Wonen en de gemeente Den Haag wordt door het Innovatielab Zuidwest een reeks challenges voorbereid voor verschillende binnentuinen in Zuidwest. Begin 2024 verwachten we de definitieve start van deze reeks challenges te kunnen aankondigen. Momenteel verkennen we een aantal geschikte binnentuinen, formuleren we de uitdagingen en betrekken we verschillende relevante partijen. 

Artikelen binnen dit thema