Nieuws

Groene kansen voor binnentuinen in Zuidwest

Groene kansenkaarten

Woensdag 17 april presenteerden drie ontwerpteams van het Innovatielab Zuidwest in Theater Dakota de kansenkaarten voor binnentuinen in Den Haag Zuidwest. In een reeks challenges voor de binnentuinen onderzoeken de ontwerpteams hoe deze binnentuinen beter benut kunnen worden. Binnentuinen zorgen niet alleen voor heel veel groen, maar dragen ook bij aan een gezonde leefomgeving, biodiversiteit en meer sociale contacten. Het helpt ook om de wijk beter voor te bereiden op een veranderend klimaat.

Onderzoek en analyse binnentuinen

De afgelopen maanden analyseerden de ontwerpers de openbare ruimte van Zuidwest op een aantal thema’s, zoals spelen, ecologie en stedenbouwkundige opzet. De ontwerpteams brachten hun analyse op een creatieve manier in kaart en gaven tijdens de presentatie een enthousiaste en overtuigende toelichting op prachtig geschetste kansenkaarten. De kansen liggen voor het oprapen: afwisselende speelplekken voor kinderen en plekken voor ontmoeting met urban sports voor tieners, het beter benutten van de ruimte rondom wegen en sportparken voor flora en fauna, picknickplekken of een plukbos en betere verbindingen vanuit de woningen naar binnentuinen. De analyse laat zien dat met eenvoudige ingrepen grote resultaten kunnen worden behaald.

Co-creatie met bewoners

Na deze analyse fase van de Challenge Binnentuinen gaan de ontwerpers, in co-creatie met bewoners, aan de slag met plannen om de binnentuinen aan de Valthestraat (Haag Wonen), de Middenstede (Staedion) en de Oorden (Hof Wonen) aantrekkelijker te maken. Tegelijkertijd worden nieuwe financierings- en beheermodellen ontwikkeld. Belangrijk daarbij is dat bewoners zich meer betrokken voelen. Zowel bij het ontwerp als bij het beheer van de tuinen en meer gebruik gaan maken van de binnentuinen. 

Samenwerking Haagse corporaties

De Challenge Binnentuinen is een samenwerking van Haag Wonen, Hof Wonen, Staedion en de gemeente Den Haag onder leiding van het Innovatielab Zuidwest. De eindpresentatie van de eerste fase werd bijgewoond door ruim 60 medewerkers van de corporaties en de gemeente. De aanpakken en concepten die het traject oplevert, worden verwerkt in een handreiking binnentuinen. Op die manier worden de inzichten die hier worden opgedaan ook op andere plekken in Den Haag benut. Het traject is een direct vervolg op het besluit dat de gemeenteraad al in 2020 nam om de Haagse binnentuinen in te zetten voor ‘meer leefbaarheid en meer sociale cohesie’. En het sluit naadloos aan op de brede aanpak voor Den Haag Zuidwest.

Bestuursvoorzitter Gijsbert van Herk over de challenge: “Natuur heeft een positieve invloed op de fysieke en mentale gezondheid van mensen. Met de reeks challenges zetten we daarom in op de versterking van het groen en daarmee ook op de ecologie in de binnentuinen van Zuidwest. Juist door hierin samen op te trekken met de corporaties en de gemeente kunnen we deze plekken met elkaar verbinden. Zodat er meer groen is om van te genieten, te gebruiken en elkaar te ontmoeten. Zo draagt het ook bij aan de leefbaarheid in Zuidwest.” 

Resultaten: kansenkaarten binnentuinen

Bekijk hier de resultaten.

Over het Innovatielab Zuidwest

Het Innovatielab is bedoeld als aanjager voor de integrale samenwerking in Den Haag Zuidwest en voor het vertalen van maatschappelijke thema’s naar ruimtelijke kansen. Professionals en bewoners werken in het Innovatielab samen aan innovatieve oplossingen voor de opgaves in Zuidwest. Het Innovatielab is een initiatief van Staedion. De reeks challenges van het Innovatielab wordt mogelijk gemaakt door Hof Wonen, Haag Wonen, Staedion, gemeente Den Haag en de Regiodeal. Het Innovatielab wordt getrokken door Carolien Ligtenberg en Rutger Oolbekkink.