Over Staedion

Challenge Binnentuinen Den Haag Zuidwest van start

Groepsfoto in een binnentuin in Den Haag Zuidwest

Binnentuinen horen bij Den Haag Zuidwest, maar vormen ook een uitdaging. De wijk werd in de jaren ‘60 ontworpen met een ruime en groene openbare ruimte, gericht op het bevorderen van de gezondheid. Decennia later blijkt dat Den Haag Zuidwest juist daar niet goed op scoort. Het Innovatielab Zuidwest, gemeente Den Haag en de woningcorporaties Staedion, Hof Wonen en Haag Wonen lanceerden daarom de Challenge Binnentuinen.

Challenge Binnentuinen

Met de Challenge Binnentuinen worden meerdere vraagstukken uitgewerkt over hoe de binnentuinen in Zuidwest kunnen bijdragen aan een gezonde, sociale en gelukkige leefomgeving. Vanaf februari tot en met september gaan drie teams van vernieuwende ontwerpers aan de slag met drie verschillende binnentuinen. Ze doen dat in co-creatie met bewoners en samen met andere betrokkenen. Elke woningcorporatie brengt een eigen binnentuin in met een specifiek vraagstuk.

De eerste fase van het project moet een gezamenlijke 'groene kansenkaart’ opleveren voor de binnentuinen en hoe die beter met de openbare ruimte als geheel kunnen worden verbonden. De resultaten worden gebruikt voor de tweede fase waarbij de ontwerpteams zich richten op de drie afzonderlijke binnentuinen. Tegelijkertijd worden nieuwe financierings- en beheermodellen ontwikkeld. Belangrijk daarbij is dat bewoners zich veel meer betrokken (eigenaar) voelen. Zowel bij het ontwerp als het beheer van de tuinen.

Handreiking binnentuinen

De Challenge Binnentuinen is een pilot voor de integrale samenwerking tussen gemeente en woningcorporaties. De aanpakken en concepten die het traject oplevert, worden verwerkt in een handreiking binnentuinen. Op die manier zijn de inzichten ook op andere plekken in Den Haag toepasbaar. Het traject is een direct vervolg op het besluit dat de gemeenteraad al in 2020 nam om de Haagse binnentuinen in te zetten voor ‘meer leefbaarheid en meer sociale cohesie’. En het sluit naadloos aan op de brede aanpak voor Den Haag Zuidwest.

Over het Innovatielab Zuidwest

Het Innovatielab ZW is bedoeld als aanjager voor de integrale samenwerking in Den Haag Zuidwest en voor het vertalen van maatschappelijke thema’s naar ruimtelijke kansen. Professionals en bewoners werken in het Innovatielab samen aan innovatieve oplossingen voor de opgaves in Zuidwest. Het Innovatielab is een initiatief van Staedion. De reeks challenges van het Innovatielab wordt mogelijk gemaakt door Hof Wonen, Haag Wonen, Staedion, gemeente Den Haag en de Regiodeal. Het Innovatielab wordt getrokken door Carolien Ligtenberg en Rutger Oolbekkink. 

Groepsfoto in een binnentuin in Den Haag Zuidwest

Projectleiders, ontwerpteams en het Innovatielab ZW bij de start van de Challenge Binnentuinen. Fotograaf: Frank Jansen