Over Staedion

Innovatielab Zuidwest bundelt krachten professionals: groene buitenruimte als kans

Brainstorm tijdens de inspiratiebijeenkomst van het Innovatielab Zuidwest

Na de eerste succesvolle inspiratiesessie van het Innovatielab Zuidwest, volgde er eind juni een follow-up bijeenkomst. Met als centrale vraag hoe de buitenruimte rondom woningen kan bijdragen aan een gezonde, sociale en gelukkige leefomgeving. Tijdens deze bijeenkomst werden ideeën en mogelijke scenario’s uit de eerste inspiratiesessie Wonen & Zorg verder verkend en is een aanzet gedaan voor het formuleren van een nieuwe challenge.

Het groen in Zuidwest als kans

In Den Haag Zuidwest vind je veel groene binnentuinen en is de openbare ruimte ruim ingericht. Uit onderzoek blijkt dat bewoners in Den Haag Zuidwest zowel lichamelijk als mentaal minder gezond zijn dan de gemiddelde Hagenees. Daarom werd het vele groen in Den Haag Zuidwest tijdens de eerste inspiratiesessie van het Innovatielab benoemd als kans.

Inspiratie: hoe de buitenruimte bijdraagt aan een gezonde leefomgeving

Tijdens de tweede inspiratiesessie van het Innovatielab gingen corporaties, gemeente Den Haag, sociale ondernemers, ruimtelijk ontwerpers en onderzoekers onder leiding van Carolien Ligtenberg en Rutger Oolbekkink met elkaar in gesprek. Zij brainstormden over de vraag hoe de buitenruimte rondom de woningen kan bijdragen aan een gezonde, sociale en gelukkige leefomgeving. En hoe deze plekken plaats kunnen bieden aan een netwerk van ontmoetingsruimtes van en voor de bewoners. En welke vormen van informeel of formeel beheer dit vraagt. 

Na een aantal inspirerende voorbeelden gingen twee groepen aan de slag met het formuleren van een mogelijke ‘challenge’. Met een challenge worden de mogelijkheden en kansen voor een vraagstuk uitgediept door middel van ontwerpend onderzoek met multidisciplinaire ontwerpteams. Dit wordt samen met bewoners verder uitgewerkt. De uitkomst van een challenge levert inbreng op voor de gebiedstransformatie van Den Haag Zuidwest. Een mooie kans voor een integrale samenwerking waarin alle belangen – ook die van huidige en toekomstige bewoners – worden meegenomen. 

Reeks challenges in de maak

De contouren voor een reeks van challenges is gemaakt. De uitwerking gebeurt in samenwerking met de gemeente Den Haag, zorgpartijen, bewoners, ontwerpers en andere partijen. Drie locaties van Haagse woningcorporaties (Haag Wonen, Hof Wonen en Staedion) staan centraal bij de uitwerking van opeenvolgende vraagstukken, zoals:

  • Wat is het onbenutte potentieel?
  • Hoe kunnen we een groene route creëren die verbinding en ontmoeting bevordert?
  • Wat is de relatie tussen de binnentuinen en de omliggende bebouwing?
  • Hoe kunnen we kleinschalige voorzieningen hierin opnemen?
  • En hoe kan financiering en zelfbeheer de sociale samenhang versterken?

Na de zomer volgt de start van een eerste challenge.

Over het innovatielab Den Haag Zuidwest

Het Innovatielab is bedoeld als aanjager voor de integrale samenwerking in Den Haag Zuidwest en voor het vertalen van maatschappelijke thema’s naar ruimtelijke kansen. Professionals en bewoners werken in het Innovatielab samen aan innovatieve oplossingen voor de opgaves in Zuidwest. Het Innovatielab is een initiatief van Staedion.