Nieuws

Ondertekening partnership met Krajicek Foundation

Bestuurders van woningcorporatie houden de bal hoog

Op woendag 10 april ondertekenden Richard Krajicek, Gijsbert van Herk (Staedion), Mohamed Baba (Haag Wonen) en Bert Halm (Hof Wonen) een partnership tussen de Krajicek Foundation en de drie Haagse woningcorporaties.

De meerjarige samenwerking heeft als doel de leefbaarheid in Haagse woonwijken te vergroten, waar de woningcorporaties actief zijn. Het partnership bestaat enerzijds uit het uitbreiden van het aantal Krajicek Playgrounds met drie nieuwe multifunctionele sportpleinen in Den Haag Zuidwest, anderzijds uit het ‘adopteren’ van bestaande Krajicek Playgrounds, zodat het Krajicek Model gecontinueerd kan worden. 

Drie nieuwe Krajicek Playgrounds

De opening van drie nieuwe Krajicek Playgrounds in de loop van 2024 is onderdeel van het Nationaal Programma Leefbaarheid & Veiligheid voor Den Haag Zuidwest. De Krajicek Foundation en Staedion zagen kansen in de bestaande speelplekken in Den Haag Zuidwest. Daar zijn er best veel van, maar die worden momenteel niet optimaal gebruikt. Vaak omdat ouders het niet veilig vinden voor hun kinderen. Wat als we daar, samen met de Haag Wonen en Hof Wonen, het Krajicek model introduceren? In samenwerking met de gemeente Den Haag zijn vervolgens drie locaties gekozen, waar nieuwe Krajicek Playgrounds worden geopend. Met de steun van de corporaties kan de Krajicek Foundation activiteiten en programmering (het Krajicek Model) mogelijk maken, wat de leefbaarheid in de wijken ten goede komt. Het gaat om Heeswijkplein (Hof Wonen), Melis Stokelaan (Haag Wonen) en Johannes Voetpad (Staedion). 

Krajicek Playground Oranjeplein

Daarnaast stimuleren Staedion en Haag Wonen ook op de al bestaande Krajicek Playgrounds de activiteiten voor de wijk. Staedion beet in oktober 2023 het spits af door als eerste woningcorporatie in Nederland de Krajicek Playground Oranjeplein in de Haagse Schilderswijk te ‘adopteren’. “Met onze bijdrage investeren we in de leefbaarheid van deze wijk en daarmee in het woongenot van onze huurders. Door samen te werken met de Krajicek Foundation, de andere Haagse corporaties en partners in de wijk zorgen we voor een veilige, sportieve ontmoetingsplek voor de jeugd in de buurt, waar kinderen met plezier buiten kunnen spelen en sporten,” aldus Gijsbert van Herk, bestuursvoorzitter van Staedion.

Feestelijke ondertekening bij Krajicek Playground Bokkefort

Haag Wonen volgde, met de adoptie van Playground Bokkefort in Houtwijk, de plek waar de feestelijke ondertekening plaatsvond. Bestuursvoorzitter Haag Wonen, Mohamed Baba: “Ik zie vele voordelen voor Houtwijk met de adoptie van Krajicek Playground Bokkefort. Het is belangrijk dat bewoners een plek hebben waar zij elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten met elkaar kunnen ondernemen. Ik vind het ook geweldig om te zien dat collega’s, wijkpartners en bewoners samen aan de slag gaan: een ontmoetingsplek zorgt voor verbinding!”

Het Krajicek Model

Samen met gemeenten legt de Krajicek Foundation in aandachtswijken in heel Nederland Krajicek Playgrounds aan. Dit zijn multifunctionele sportvelden waar kinderen op een sociaal veilige plek, dicht bij huis, onbezorgd kunnen sporten en spelen. Zij worden hierbij minimaal twee keer per week begeleid door professionele sportleiders én door Krajicek Scholarshippers. 

Momenteel zijn er diverse Scholarshippers vanuit de Krajicek Foundation actief in Den Haag. Zij zorgen er samen met de sportieve partner WSDH voor dat honderden kinderen dagelijks gratis buiten kunnen sporten en spelen. Den Haag heeft op dit moment 15 Krajicek Playgrounds, allemaal gelegen in aandachtswijken. Met de uitbreiding van de drie Krajicek Playgrounds in Den Haag Zuidwest, komt dat aantal op 18 te liggen.