Over Staedion

Samen werken aan de stad. Doe mee!

Gijsbert van Herk

Samen maximaal maatschappelijk presteren’ is het motto van Staedion. Onze bestuursvoorzitter Gijsbert van Herk voelt elke dag de urgentie om zich – samen met zijn medewerkers en partners in de stad - in te zetten voor mensen die het niet voor de wind gaat. Hóe en wat kan er anders? Daarover schrijft Gijsbert van Herk elke maand een blog. Hieronder volgt blog #6.

Samen werken aan de stad. Doe mee!

Elke dag bouwen bijna 500 vaste en flexmedewerkers van onze woningcorporatie aan onze stad Den Haag. Wijkbeheerders, woonconsulenten, juristen, strategen, controllers, werkvoorbereiders, vakmannen, IT-specialisten, assetmanagers en alle andere collega’s, allemaal werken wij – ieder vanuit onze eigen rol – aan betaalbare woningen in leefbare wijken en buurten. Wij zetten ons dagelijks in voor mensen die het niet breed hebben. We zijn trots op ons werk. En terecht: want samen maken we het verschil. Daarbij worden we gedreven door onze kernwaarden 'Verbinden', 'Doen' en 'Sociaal-maatschappelijk'.  

Kernwaarden van Staeadion zijn verbinden, doen en sociaal-maatschappelijk

Het mooie werk van een woningcorporatie als Staedion

Stel je eens voor dat we morgen zouden stoppen met ons werk? Een op de zeven woningen in de stad zouden we niet meer onderhouden en verduurzamen, we zouden geen duizenden nieuwe woningen meer bouwen voor mensen met een bescheiden portemonnee, die al veel te lang op een woning wachten. We zouden niet meer samen met onze partners werken aan de ontwikkeling van onze stad, of aan de zorg voor onze bewoners. We zouden ons niet meer inzetten voor leefbare en veilige wijken. We zouden niet meer achter de voordeur komen voor een reparatie en niet meer helpen als een huurder hulp nodig heeft.

Het is prachtig werk dat we doen, maar om al onze ambities voor de stad waar te maken, hebben we vakmensen nodig. En die zijn helaas niet altijd makkelijk te vinden. Te weinig mensen weten dat een woningcorporatie veel meer doet dan woningen beheren. Als sector moeten we meer laten zien hoe mooi ons werk is én wat de impact is op de stad. Door op de juiste plekken goede en aansprekende verhalen te vertellen en te verspreiden. Dat begint al dichtbij huis. Ons hoofdkantoor tegenover station Den Haag CS valt nauwelijks op en het is nog wel zogenaamde ‘brutaliteitsbouw’! Voorbijgangers hebben misschien geen enkel idee wat wij vanuit dit kantoor voor onze stad doen. Ons kantoor is de ideale etalage om dat verhaal wél te vertellen, als voorbeeld.

De wereld van de volkshuisvesting is steeds in beweging!

Vaak moeten we tegen het vooroordeel opboksen dat werken bij een woningcorporatie saai is. Wie bij een corporatie werkt, weet beter. De ontwikkelingen in de sector gaan in een rap tempo door: denk aan de grote maatschappelijke opgaven als de woningbouwproductie, bevordering van de leefbaarheid van wijken, en de verduurzaming. In- en extern zijn we steeds bezig om deze vraagstukken in afstemming met elkaar aan te pakken. Terwijl relevante wet- en regelgeving continu veranderen, externe ontwikkelingen op mondiaal niveau zoals vluchtelingenstromen en klimaatvraagstukken vaak al snel aan onze voordeur kloppen. “Tijdens de verbouwingen gaan onze werkzaamheden gewoon door”. Onze maatschappelijke opdracht is niet gemakkelijk, de vraag is steeds hóe we het samen tóch kunnen regelen. En juist dat is de insteek van mijn blog. Maar dat kunnen wij niet alleen: wij hebben creatieve denkkracht nodig. Ik daag iedereen in onze organisatie/sector uit om mee te denken en waar mogelijk anders te denken, vanuit hun eigen vakgebied en ervaringen in het dagelijks werk, of het nu de wijkbeheerder is of de controller.

Maar ook buiten onze organisatie ligt hier een opgave. Mooi voorbeeld is dat er veel stadsmakers- en placemakingsbijeenkomsten in het land zijn. Feitelijk zijn dat de corporatiemedewerkers en de welzijnspartijen die volgens de leefwereld werken, de bedoeling van ons werk. De initiatieven zijn er. Maar als we de krachten en onze denkkracht meer weten te bundelen, kunnen we grotere en misschien impactvolle stappen zetten.

De corporatie van de toekomst ziet er – mede door de digitalisering – heel anders uit. Innovaties in- en extern volgen elkaar op. We kunnen drones inzetten om de staat van onze woningbezit te monitoren, met intelligente cv-ketels of, beter nog warmtepompen, kunnen we voorspellen wanneer een ketel onderhoud nodig heeft. Om maar twee voorbeelden te noemen. Digitalisering levert ook dilemma’s op. Hoe bereiken we onze bewoners die niet digitaal vaardig zijn? Of een door Staedion gestarte Woonzorgchallenge in samenwerking met het Atelier Rijksbouwmeester om het vraagstuk wonen en zorg aan te pakken. Saai? Ik denk het niet. Beweging is de enige constante in het werkveld van de volkshuisvesting, daarbij zijn innovatie, onderzoek en ontwikkeling hard nodig. Boeiend? Ik denk het wel.

Volkshuisvesting: voor, door en over mensen!

We moeten talentvolle mensen aanspreken die nog niet in de sector werken, daar niet vanzelfsprekend naar kijken en leren inspelen op hun behoeften. Jonge mensen houden veelal van afwisselend werk, kijken graag na een tijdje weer verder en ze willen genoeg vrije tijd. Misschien biedt een interne flexpool een oplossing: onze medewerkers kunnen binnen onze organisatie verschillende projecten en klussen doen. Ik durf nog een stap verder te gaan door mensen niet op een functie aan te nemen, maar op hun expertise en vaardigheden. Die zij op verschillende plekken in de organisatie - voor en in de stad - kunnen inzetten. Een traditionele vacaturetekst voor een specifieke functie voldoet niet (altijd) meer. Ook op dit terrein moet de sector doorontwikkelen. Daarbij moeten we nadrukkelijk oog hebben voor verschillende generaties, die elk hun eigen wensen en behoeften hebben, zoals in het overzicht hieronder is te zien. 

Overzicht generaties

Ook voor ervaren krachten die bijvoorbeeld bij de politie werken of een onderhoudsbedrijf zijn we een aantrekkelijke werkgever. Maar ook iemand die zich wil omscholen en werken aan de duurzaamheidsopgave achter de voordeur. Al onze medewerkers doen sociaal werk en zijn nauw betrokken bij de mensen in de stad, binnen de reguliere uren van een werkweek en voor een goed salaris. Hoe verleiden we vakmensen in traditionele banen om voor ons te werken? We laten online en via social media zien wat wij doen, en misschien moeten we dat nog breder doen dan dat. Het gaat ons niet om geld verdienen, want we zijn een stichting - al vallen we vreemd genoeg wel onder het belastingregime van een onderneming -, maar wonen gaat over en om mensen.

Leerling schilder in je eigen wijk

We kunnen alle handen gebruiken om de stad vooruit te helpen. Een mooi voorbeeld vind ik Den Haag Zuidwest. Daarin bouwen we niet alleen aan de stad, maar helpen we samen met onze maatschappelijke partners ook bewoners aan werk. In samenwerking met het onderwijs en de leveranciers (bijvoorbeeld schilderbedrijven) van Haagse corporaties leiden we werkzoekenden op tot schilder. Ze ervaren tijdens een DOE-dag: schuren, schilderen, werken in een hoogwerker en nog veel meer. Zijn ze enthousiast en het schildersbedrijf ook? Dan volgen ze een opleiding van zeven weken en kunnen ze daarna aan de slag als leerling-schilder. Ze hebben een baan en bouwen letterlijk mee aan hun eigen buurt of wijk. Hoe mooi is dat? 

Ambassadeurs

De zomer staat voor de deur. Veel mensen hebben dan de tijd om na te denken over wat ze willen, privé en werk. Zoals gezegd moeten we beter laten zien wat de impact van ons werk is op de stad. Onze medewerkers zijn in feite onze beste ambassadeurs, zij bouwen al elke dag aan de stad. Maar wij hebben meer enthousiaste vakmensen met een maatschappelijk hart nodig. Werk je nog niet bij een woningcorporatie? Interesse? Doe mee! Hou onze vacatures in de gaten.

samen thuis man onder parasol