Persbericht

'Betaalbare sociale nieuwbouw in Pijnacker-Nootdorp'

Nieuwbouwwoningen in Tuindershof

De woningcorporaties Rondom Wonen, Staedion en De Goede Woning willen snel 1.040 sociale huurwoningen bijbouwen in Pijnacker-Nootdorp. Woensdag 18 mei overhandigen de corporaties een manifest aan de leden van de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp waarin zij de gemeente oproepen dit mogelijk te maken.

De vraag naar sociale huurwoningen in Pijnacker-Nootdorp is groter dan ooit. Senioren, gezinnen en starters moeten steeds langer wachten. Om het tij te keren, is het noodzakelijk dat de woningcorporaties snel meer nieuwe woningen kunnen bijbouwen.

De uitdagingen bij het investeren in nieuwbouw zijn groot:

 • Vanwege de hoge energie- en grondstoffenprijzen zijn de bouwkosten tussen 2015 en 2020 met 50% gestegen. Deze sterke stijging maakt het moeilijk om nieuwbouwprojecten financieel rond te krijgen.
 • ​De schaarste aan grondstoffen en tekorten op de arbeidsmarkt maken het steeds moeilijker om de bouwproductie op stoom te houden.
 • ​Corporaties zijn sinds de nieuwe woningwet sterk beperkt in strategische grondaankopen, waardoor ze in Pijnacker-Nootdorp nauwelijks over grondposities beschikken. Dit zorgt voor een grote afhankelijkheid van marktpartijen die hier wèl grondposities blijven innemen.

​Aanbod om snel 1.040 huurwoningen te bouwen

De corporaties willen het tij keren en de productie van woningen substantieel doen stijgen. Zij doen hiervoor het aanbod aan de gemeente om snel 1.040 sociale huurwoningen bij te bouwen (waarvan 200 flexwoningen). Dit is alleen mogelijk door:

 • bundeling en het naar voren halen van de versnipperde opgaven in grotere projecten. Zo worden onnodige kosten voorkomen en komen woningen eerder beschikbaar.
 • snellere beschikbaarheid van bouwlocaties.
 • het voorkomen van prijsopdrijvende leegstaande parkeervoorzieningen.
 • het voorkomen van beleid stapelen (kwaliteitseisen).
 • corporaties in staat te stellen om de benodigde woningen samen via een bouwstroom in te kopen.
 • de gebruikelijke taak- en rolverdeling tussen corporaties en de gemeente opzij te zetten bij het doorlopen van planologische procedures.
 • voor de komende 3 jaar een gezamenlijke ‘aanjager nieuwbouwproductie’ aan te stellen.

Manifest

Het manifest hierover is op 18 mei om 16.00 uur aan de leden van de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp aangeboden.


 •  

Uitgelicht

Illustratie vrouw en man voor gebouw

Meer over Nootdorp

Wat maakt deze wijk uniek en wat is er allemaal te doen? Lees het op deze pagina.