Persbericht

Feestelijke opening Loosduinse Hof

Het lint doorknippen voor de officiële opening van Loosduinse Hof

Op zaterdag 17 september was de officiële opening van Loosduinse Hof. Loosduinse Hof is het eerste woongebouw van Staedion waarbij het woonconcept ‘Wonen met een Plus’ is toegepast. Met het concept wordt door Staedion - met betrokken maatschappelijke organisaties zoals Anton Constandse en bewoners - een vitale leefgemeenschap gecreëerd. Voor mensen die hier bewust voor kiezen of dit nodig hebben voor het behoud van hun zelfstandigheid. Dankzij de vele vrijwilligers van Stichting Verzilveren, de ondernemers en bewoners van Loosduinse Hof was de opening een groot succes.

Zorgen voor een prettige en veilige woonomgeving

Gijsbert van Herk, bestuursvoorzitter Staedion: “Het voormalig verzorgingshuis Loosduinse Hof heeft een complete metamorfose ondergaan om klaar te zijn voor het door Staedion ontwikkelde woonconcept ‘Wonen met een Plus’. Het concept speelt in op de behoefte van bewoners met een lichte zorgvraag om langer thuis te wonen. We zorgen voor een prettige woonruimte in een beschermde omgeving. Met net dat beetje extra om fijn te kunnen wonen. We hebben samenwerkingspartners, maatschappelijke organisaties en wijkbewoners betrokken om samen de invulling te bepalen. Op meer plekken in Den Haag gaan we het Plus-concept inzetten zoals bij Houthaghe en Wenckebach. Dit wordt lokaal maatwerk passend bij de plek en de bewoners. En de ambitie is er om het Plus-concept op veel meer plekken te realiseren.”


De ‘Plus’ in Loosduinse Hof

Marieke Stam, directeur Wonen & Samenleven Staedion vult aan: “De bewoners van Loosduinse Hof hebben vaak meer nodig dan alleen een geschikte woning. Met een goede woning en een veilige en prettige woonomgeving door passende voorzieningen, dragen we als Staedion bij dat zij op een fijne manier zelfstandig kunnen blijven wonen. Er is een mix van verschillende bewonersdoelgroepen en (maatschappelijke) voorzieningen zoals een fysiotherapeut, thuiszorgkantoor en een kapper. De bewonersdoelgroep met een lichte zorg- of ondersteuningsvraag kunnen door begeleiding van Anton Constandse zelfstandig wonen in Loosduinse Hof. De activiteiten - georganiseerd door Stichting Verzilveren - stimuleren bewoners actief te blijven, naar elkaar om te kijken, elkaar te ontmoeten en elkaar te ondersteunen. Loosduinse Hof biedt de bewoners een prettige woonruimte in een beschermde omgeving waarin zelfredzaamheid, sociale cohesie, verbinding en ontmoeting centraal staan. Precies wat we met ‘Wonen met een Plus’ voor ogen hebben.”


Ik voel mij heel prettig in Loosduinse Hof

Bewoner Ria van Es vertelt: “Vanaf het begin ben ik heel blij dat ik hiervoor gekozen heb en dat ik de kans heb gekregen om in Loosduinse Hof te wonen. Ook omdat het onder andere een betaalbaar huis is. Die op het ogenblik niet veel te vinden zijn op onze leeftijd. Toen ik het appartement zag, dacht ik: ‘Ja, dit is goed voor mij’. Het meest blij ben ik met het appartement wat ik heb. Daar heb ik ook rust en kan ik genieten van alles om mij heen. Ik heb mijn eigen spulletjes. Maar ook de mogelijkheid tot contact met andere mensen waardoor ik mij gewoon heel prettig voel.”

Marieke Stam en Martijn Balster in gesprek met bewoonster Els

Marieke Stam en Martijn Balster in gesprek met bewoonster Els


Geleerde lessen

Linda Heppener, bewonersconsulent Staedion: “Loosduinse Hof is het pilotproject voor Wonen met een Plus. Tijdens het project hebben we ervaringen opgedaan waar we van hebben kunnen leren voor volgende projecten. Bijvoorbeeld dat we de juiste verwachtingen moeten meegeven aan onze nieuwe bewoners. Zo waren de woningen al klaar maar waren veel ondernemers nog hun ruimte aan het verbouwen. En zo zijn er meer voorbeelden die we meenemen naar volgende Wonen met een Plus-projecten.”

Uitgelicht

buurt evenement loosduinen

Meer over Loosduinen

Wat maakt deze wijk uniek en wat is er allemaal te doen? Lees het op deze pagina.