Persbericht

Staedion biedt logeerplekken voor Oekraïners

Foto

Staedion maakt zich zorgen over de situatie in Oekraïne en in het bijzonder over de mensen die door de oorlog op de vlucht zijn. We dragen graag ons steentje bij aan de opvang van vluchtelingen in Den Haag en omgeving. Daarom hebben we de gemeente Den Haag aangeboden om mee te helpen waar dit kan en op zoek te gaan naar tijdelijke huisvesting voor de Oekraïense vluchtelingen. Deze week worden de eerste woning door vluchtelingen in gebruik genomen. En we zoeken naar meer plekken om vluchtelingen op te vangen.

Tijdelijke logeeradressen

Gijsbert van Herk, bestuursvoorzitter: "Staedion stelt tijdelijke huisvesting beschikbaar voor Oekraïense vluchtelingen. In deze woningen kunnen de vluchtelingen in eerste instantie maximaal zes maanden blijven. We stellen in één wooncomplex kamers beschikbaar en daarnaast  ontmoetingsruimten in verschillende wooncomplexen. Hiermee verwachten we ongeveer 100 vluchtelingen een veilige plek te kunnen bieden.  Leuk om te vertellen dat de bewoners van de wooncomplexen met de ontmoetingsruimten zelf met het idee kwamen om deze beschikbaar te stellen. Een initiatief dat wij zeer toejuichen."

Op zoek naar creatieve oplossingen

Verder zoeken we naar creatieve oplossingen om meer woonruimte te creëren. Bijvoorbeeld in onze wijkkantoren of in gemeenschappelijke ruimten van wooncomplexen. En we verkennen de mogelijkheid om een school tijdelijk in te richten als logeerruimte. We kiezen er vooralsnog voor om geen reguliere huurwoningen voor Oekraïners in te zetten. We houden deze woningen beschikbaar voor de woningzoekenden.

Logeren bij huurders

Een aantal van onze huurders heeft aangegeven graag vluchtelingen thuis op te willen vangen. We begrijpen de behoefte om te helpen, maar we moedigen dit niet aan. We onderzoeken landelijk en met de gemeente wat de mogelijkheden hiertoe zijn. We informeren huurders die dit willen over de onduidelijkheden en de risicos, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid en overlast.