Persbericht

Start transformatie Loosduinse Hof

Foto

Staedion bouwt in samenwerking met TBI-onderneming ERA Contour aan 101 nieuwe sociale huurwoningen in Loosduinen. Het woonconcept Wonen met een Plus wordt toegepast in Loosduinse Hof. Op deze manier zorgen we voor betaalbare woningen voor de oudere inwoners van Loosduinen of andere mensen met een lichte zorgvraag. Staedion en aannemer ERA Contour zijn verheugd dat zij - ondanks de coronacrisis - na de zomer kunnen starten met de verbouwing van Loosduinse Hof.

Metamorfose voor Loosduinse Hof

Loosduinse Hof is het voormalig verzorgingshuis van Florence. In samenwerking met ERA Contour transformeert Staedion het verzorgingshuis naar een appartementengebouw met 101 nieuwe sociale huurwoningen variërend in grootte van 22 tot 70m2. In Loosduinse Hof komt het woonconcept Wonen met een Plus. Het woonconcept is onderdeel van Staedions beleid Met zorg een thuis dat inspeelt op de behoefte van bewoners met een lichte zorgvraag om langer thuis te kunnen wonen. 

Woonconcept Wonen met een Plus krijgt vorm

Willem Krzeszewski, bestuursvoorzitter Staedion: "We zijn blij dat we in deze bijzondere tijd door kunnen gaan met de transformatie van Loosduinse Hof. Zo kunnen we straks in 2021 de oudere inwoners van Loosduinen of andere mensen met een lichte zorgvraag voorzien van 101 betaalbare, sociale huurwoningen. Voor hen maken wij zo een eigen thuis bereikbaar. Dit doen we door het woonconcept Wonen met een Plus toe te passen in het vernieuwde complex. Wonen met een Plus betekent wonen in een veilige woonomgeving, waar bewoners naar elkaar omkijken. Bewoners wonen zelfstandig in hun eigen woning, maar vormen samen een vitale woongemeenschap. Activiteiten en gezelligheid zijn dichtbij op de begane grond van het complex. Wonen met een Plus is een alternatief voor het traditionele verzorgingshuis. Naast ouderen biedt het ook een thuis voor andere doelgroepen met een lichte zorgvraag, zoals bewoners met een lichte verstandelijke of geestelijke beperking."

Positieve bijdrage aan fijne buurten en sterke steden

Ahmed Assad, projectcoördinator Planontwikkeling bij ERA Contour, voegt daar aan toe: Uit ervaring weten we dat concepten zoals Wonen met een Plus een positieve bijdrage leveren aan fijne buurten en sterke steden. Loosduinse Hof heeft als doel om een sociale impuls te geven aan de wijk door verbindingen te maken tussen bewoners en omwonenden. Zodra onze werkzaamheden zijn afgerond, kunnen (buurt)bewoners samen met sociaal maatschappelijke organisaties invulling geven aan een actieve leefstijl voor ouderen. Wij zijn trots dat wij op deze manier een bijdrage mogen leveren aan de stad Den Haag.

Start bouw najaar 2020

ERA Contour start naar verwachting na de zomer met het inrichten van het werkterrein, waarna de verbouwingswerkzaamheden van start gaan. Bij het inrichten van het terrein worden de coronamaatregelen van het RIVM nauwkeurig opgevolgd. Het streven is om in het voorjaar van 2021 het nieuwe Loosduinse Hof te openen.

Uitgelicht

buurt evenement loosduinen

Meer over Loosduinen

Wat maakt deze wijk uniek en wat is er allemaal te doen? Lees het op deze pagina.