Gebiedsontwikkeling

Dreven, Gaarden, Zichten

Illustratie met groep mensen voor gebouwen

In de Dreven, Gaarden en Zichten staan veel oudere woningen die net na de tweede wereldoorlog gebouwd zijn. Delen van deze drie buurten zijn toe aan vernieuwing. De komende jaren willen wij de buurten Dreven, Gaarden en Zichten flink verbeteren. De woningen gaan we daarbij vernieuwen of slopen. Er komen comfortabele woningen voor terug waarin het prettig wonen is. Ook in de openbare ruimte vinden verbeteringen plaats. De vernieuwing van die buurten doen we samen met de gemeente Den Haag en projectontwikkelaar Heijmans. Als we klaar zijn, zien de drie buurten er weer prachtig uit.

Minimaal hetzelfde aantal sociale huurwoningen terug

Wij vinden het belangrijk dat mensen met een bescheiden inkomen goed in Den Haag kunnen wonen. Daarom zorgen we voor een gevarieerd aanbod aan betaalbare woningen. We slopen zo'n 2.000 (sociale) woningen in Dreven, Gaarden, Zichten. In totaal komen er 5.500 nieuwe woningen voor terug, waarvan ongeveer 3.000 sociale huurwoningen. Er komen dus ca. 1.000 sociale woningen meer terug dan dat er gesloopt worden. Dit betekent dat, als de huidige bewoners terug willen komen, dit mogelijk is met als voorwaarde dat de aangeboden woningen passend worden toegewezen.

Mix van sociale huur, midden- en vrije sector huur

We gaan in de drie buurten meerdere soorten woningen bouwen. Deze zijn geschikt voor mensen die in huishouden, inkomen en woonvorm van elkaar verschillen. Naast sociale woningen worden er ook middenhuur, vrijesectorhuur en koopwoningen gebouwd. Zo kunnen mensen ook in de eigen wijk een stap maken naar een ander type woning. Staedion ziet graag een evenwichtige mix van verschillende woningen terug in de vernieuwde buurten. De verschillende soorten nieuwe woningen zorgen voor een buurt waar het straks prettig wonen is.

Meer en betere voorzieningen

Meer woningen betekent meer mensen en daarmee een grotere behoefte aan meer voorzieningen. Er is aandacht voor het verbeteren van de werkgelegenheid, onderwijs, bedrijvigheid en bereikbaarheid. De wijken worden hierdoor levendiger, waarmee ook de huidige bewoners van de vernieuwing profiteren. Als er meer bewoners komen wonen en veel mensen minstens één auto hebben, moeten er ook slimme oplossingen komen voor het parkeren. Zo kan er zoveel mogelijk groen in de buurten blijven. Parkeren kan straks deels op straat en deels in gebouwen.

Groen nog beter maken

Dreven, Gaarden en Zichten zijn hele groene buurten. Er staan in de drie buurten nu vooral woongebouwen van vier lagen. Door de nieuwbouw in een andere vorm en hoger te maken, kunnen er meer woningen bijkomen en blijft er ook ruimte voor veel groen. In de vernieuwde buurten komt een hoogwaardige invulling van het groen. Zodat straks de openbare ruimte, het groen, de parken en ontmoetingsplekken meer en beter gebruikt worden. Om dit te kunnen uitvoeren, maakt de gemeente samen met Staedion en Heijmans plannen en ontwerpen.

Meer informatie

Via de links hieronder lees je meer informatie over:

planning

informatiebijeenkomsten

spreekuren

samenwerking