Groot onderhoud

Haverkamp: 108 portiekwoningen

haverkamp onderhoud

De woningen, gelegen aan de Haverkamp en het Kleine Loo, zijn ruim vijftig jaar oud. Staedion investeert in de woningen, waarbij naast het op orde brengen van de kwaliteit, ook maatregelen worden genomen om het comfort van de woningen te verbeteren. Door onder andere de huidige houten kozijnen te vervangen door kunststof kozijnen met HR++ glas en het toepassen van dak- en vloerisolatie, wordt de energieprestatie sterk verbeterd. Het doel van het groot onderhoud is om de woongebouwen zodanig aan te pakken dat zij weer voor een langere periode mee kunnen en dat de woningen het comfort en de energieprestatie leveren die passen bij de huidige tijd. Het groot onderhoud wordt uitgevoerd in bewoonde staat, waarbij opvang wordt geboden aan bewoners in de vorm van wisselwoningen ter beperking van de overlast. De aannemer is BAM Woningbouw.

Soort woningen:

sociale huurwoningen aangeboden via Woonnet Haaglanden

Geplande opleverdatum:

De woningen worden tussen oktober 2016 en februari 2017 opgeleverd.