Groot onderhoud

Afgerond

Moerweg en omgeving: 178 woningen

moerweg onderhoud

Het complex Moerweg bestaat uit 5 blokken met 178 woningen, gelegen aan de Van Maerlantlaan, Moerweg en Melis Stokelaan in de wijk Moerwijk (Escamp) in Den Haag. Staedion voerde in 2016 en 2017 groot onderhoud uit, waarbij naast het op orde brengen van de kwaliteit, ook maatregelen zijn genomen om het comfort van de woningen te verbeteren.

In de woningen zijn energiebesparende maatregelen getroffen en alle asbesthoudende materialen verwijderd. We brachten nieuwe kozijnen aan met HR++-glas en er zijn nieuwe cv-ketels en mechanische ventilatie aangebracht. Ook zijn waar nodig badkamers, keukens en toilet in de woningen vernieuwd. Daarnaast verbeterden we de portieken.
Het groot onderhoud is uitgevoerd in bewoonde staat, waarbij opvang is geboden aan bewoners in de vorm van wisselwoningen ter beperking van de overlast. De aannemer is Smits Vastgoedzorg.

Soort woningen:

Sociale huurwoningen, aangeboden via Woonnet Haaglanden

Geplande opleverdatum:

De woningen zijn in juni 2017 opgeleverd. 

moerweg onderhoud