Groot onderhoud

Afgerond

Rijnauwenstraat: 64 woningen

Rijnauwenstraat onderhoud

Aan de Rijnauwenstraat in Moerwijk-Zuid voerde Staedion in 2016 - 2017 groot onderhoud uit. Staedion investeert in de woningen, waarbij naast het op orde brengen van de kwaliteit, ook maatregelen zijn genomen om het comfort van de woningen te verbeteren. In de woningen zijn energiebesparende maatregelen getroffen en alle asbesthoudende materialen verwijderd. We brachten nieuwe kozijnen aan met HR++-glas en er zijn nieuwe cv-ketels en mechanische ventilatie aangebracht. Ook zijn badkamers, keukens en toilet in de woningen vernieuwd. Daarnaast verbeterden we de portieken en brachten deur-intercom aan.

Het groot onderhoud is uitgevoerd in bewoonde staat, waarbij opvang is geboden aan bewoners in de vorm van wisselwoningen ter beperking van de overlast. De aannemer is Dura Vermeer.

Soort woningen:

Sociale huurwoningen, deze worden door Staedion aangeboden via Woonnet Haaglanden.

Geplande opleverdatum:

De woningen zijn in juni 2017 opgeleverd.

Rijnauwenstraat onderhoud