Nieuwbouw

Wenckebach - Noordpolderkade

Noordpolderkade nieuwbouw

Staedion vindt het belangrijk dat ouderen zelfstandig, comfortabel en betaalbaar kunnen blijven wonen. Daarom is het voormalige verzorgingshuis op de hoek van de Wenckebachstraat en de Noordpolderkade in het Laakkwartier gesloopt en komt er een nieuw woongebouw met ruimte voor 136 sociale huurappartementen voor ouderen.

Woonconcept: ‘Wonen met een Plus’

Voor deze woningen wordt het woonconcept ‘Wonen met een Plus’ geïntroduceerd. Wonen met een Plus betekent dat bewoners zelfstandig kunnen wonen in een eigen appartement in een veilige omgeving met gezelschap én zorg in de buurt. Het is een woongemeenschap waarin (buurt)bewoners bereid zijn naar elkaar om te kijken. Met ‘Wonen met een Plus’ wordt door Staedion - met betrokken (maatschappelijke) organisaties en de bewoners - een vitale leefgemeenschap gecreëerd voor mensen die hier bewust voor kiezen, of dit nodig hebben voor het behoud van hun zelfstandigheid. Alle woningen zijn gelegen aan centrale atriumgangen, waar bewoners elkaar (kunnen) ontmoeten. Verder zijn de woningen zo ontworpen dat bewoners met zorg en diensten aan huis ondersteund kunnen worden. Het gebouw is geschikt voor rollator- en rolstoelgebruik. 

Aanwinst voor de wijk

Met de nieuwbouw aan de Noordpolderkade krijgt de wijk een mooie aanvulling. Er zijn 103 tweekamerappartementen van ongeveer 45-50m2 en 33 driekamerappartementen van ongeveer 60-70 m2. Het gebouw sluit mooi aan op de aangrenzende bebouwing. De hoogbouw van acht lagen op de hoek is een verwijzing naar de toren van de Majellakerk die op deze plek heeft gestaan. Het gebouw is energiezuinig en milieuvriendelijk ontworpen. De woningen hebben geen gasaansluiting en er komen bijvoorbeeld zonnepanelen op het platte dak. 

Planning project

In de zomer van 2022 zijn we gestart met de bouw. We verwachten in de zomer van 2024 het gebouw op te leveren.

Inschrijven?

Een paar maanden voor oplevering kan je je inschrijven voor deze appartementen. Dit wordt bekend gemaakt via onze website en woonnet-haaglanden.nl. De inschrijving verloopt via Woonnet Haaglanden.

Hoogtepunten

Eerste paal

september 2022

Hoogste punt

juli 2022
Noordpolderkade nieuwbouw