Door een storing bij KPN zijn wij telefonisch slecht bereikbaar. Bel ons alleen voor spoedgevallen. Heeft u geen spoedmelding, bel ons dan op een andere dag.

Bestuur

Het bestuur van Staedion is in handen van Gijsbert van Herk (bestuursvoorzitter). Het directieteam bestaat uit het bestuur en de directeuren Dré Boidin (Onderhoud & Vastgoed), Adamo Ritmeester (directeur Financiën, Bedrijfsvoering & ICT) en Marieke Stam (directeur Wonen & Samenleven).

Werkwijze en verantwoordelijkheden 

Conform de statuten van Stichting Staedion en het bestuurs- en directiestatuutdienen onderwerpen van strategische aard, alle onderwerpen waarover wordt vergaderd binnen de Raad van Commissarissen en belangrijke investerings- en desinvesteringsaanvragen in de directieraad te worden behandeld. De werkwijze en verantwoordelijkheden van het bestuur zijn vastgelegd in het bestuurs- en directiestatuut. 

Nevenfuncties  

De nevenfuncties van de bestuursvoorzitter zijn terug te vinden in het jaarverslag 2021.