Door een storing bij KPN zijn wij telefonisch slecht bereikbaar. Bel ons alleen voor spoedgevallen. Heb je geen spoedmelding? Bel ons dan op een andere dag. Wil je een reparatie melden? Dit kan online via de knop 'Reparatie melden'.

Huurdersvereniging Staedion

Sinds maart 2012 bestaat de Huurdersvereniging Staedion. De huurdersvereniging ondersteunt bewonerscommissies en contactgroepen, mobiliseert bewoners in wooncomplexen en wijken en behartigt bij Staedion de belangen van de huurders in het overleg met het bestuur. 

Op 5 november 2020 tekenden Staedion en de Huurdersvereniging Staedion de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst. Een belangrijk onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst is het ‘Reglement participatie van bewonerscommissies Staedion’. Dit reglement werd op 30 september 2021 ondertekend.