Visitatie 2016-2020

Staedion heeft in 2020 een visitatie laten uitvoeren en heeft daarmee een mooie score van 7,7 behaald. De visitatie is een verplichte check op het presteren van een corporatie, maar we benutten deze visitatie ook om te leren en om de samenwerking met onze stakeholders te versterken. Met een visitatie legt een corporatie verantwoording af aan de omgeving.

Voor de visitatie heeft het onafhankelijke bureau Ecorys met huurders, gemeenten, maatschappelijke organisaties, zorginstellingen, scholen en andere belanghebbenden gesproken. De beoordeling van de prestaties vond plaats vanuit vier perspectieven:

  • Presteren naar Opgaven en Ambities;
  • Presteren volgens Belanghebbenden;
  • Presteren naar Vermogen;
  • Governance van maatschappelijk presteren.

Het definitieve visitatierapport met de bestuursreactie is opgeleverd op 28 april 2021 en werd met een presentatie besproken met de RvC op 12 mei 2021 en vastgesteld op 21 juni. Met de aanbevelingen uit het visitatierapport zijn we aan de slag gegaan met de bedoeling bij de volgende visitatie een nog beter resultaat te behalen.