Mijn Staedion
samen
werken

Bestuur

Het bestuur van Staedion is in handen van Gijsbert van Herk (bestuursvoorzitter). Het directieteam bestaat uit het bestuur en de directeuren Saar Spanjaard  (Woonservice), Dré Boidin (Onderhoud & Vastgoed) en Johan de Boer (directeur Financiën a.i.).  

Werkwijze en verantwoordelijkheden
Conform de statuten van Stichting Staedion en het bestuurs- en directiestatuut dienen onderwerpen van strategische aard, alle onderwerpen waarover wordt vergaderd binnen de Raad van Commissarissen en belangrijke investerings- en desinvesteringsaanvragen in de directieraad te worden behandeld. De werkwijze en verantwoordelijkheden van het bestuur zijn vastgelegd in het bestuurs- en directiestatuut.

Nevenfuncties 
De nevenfuncties van de bestuursvoorzitter en bestuurder zijn terug te vinden in het jaarverslag 2019.