Mijn Staedion
Mijn Staedion
samen
​werken

Bestuur

Het bestuur van Staedion is in handen van Willem Krzeszewski (bestuursvoorzitter) en Jan-Peter Duijvestijn (bestuurder en tevens directeur Financiën). De directieraad bestaat uit het bestuur en de directeuren Serge Vrouwenfelder (Woonservice), Dré Boidin (Onderhoud & Vastgoed), en Mark Bruins (Concernstaf a.i.). Zie ook het organogram van het bestuur. 

Werkwijze en verantwoordelijkheden
Conform de statuten van Stichting Staedion en het bestuurs- en directiestatuut dienen onderwerpen van strategische aard, alle onderwerpen waarover wordt vergaderd binnen de Raad van Commissarissen en belangrijke investerings- en desinvesteringsaanvragen in de directieraad te worden behandeld. De werkwijze en verantwoordelijkheden van het bestuur zijn vastgelegd in het bestuurs- en directiestatuut.

Nevenfuncties 
De nevenfuncties van de bestuursvoorzitter en bestuurder zijn terug te vinden in het jaarverslag 2017.