Mijn Staedion
samen
werken

Bestuur

Het bestuur van Staedion is in handen van Willem Krzeszewski (bestuursvoorzitter), Jan-Peter Duijvestijn (bestuurder) en Claus Martinot (bestuurder a.i.). De directieraad bestaat uit het bestuur en de directeuren Saar Spanjaard  (Woonservice), Dré Boidin (Onderhoud & Vastgoed) en Johan Schudde (directeur Financiën).  

Werkwijze en verantwoordelijkheden
Conform de statuten van Stichting Staedion en het bestuurs- en directiestatuut dienen onderwerpen van strategische aard, alle onderwerpen waarover wordt vergaderd binnen de Raad van Commissarissen en belangrijke investerings- en desinvesteringsaanvragen in de directieraad te worden behandeld. De werkwijze en verantwoordelijkheden van het bestuur zijn vastgelegd in het bestuurs- en directiestatuut.

Nevenfuncties 
De nevenfuncties van de bestuursvoorzitter en bestuurder zijn terug te vinden in het jaarverslag 2018.