Mijn Staedion
Mijn Staedion

Prestatieafspraken

Jaarlijks brengt Staedion, conform de Woningwet, een bod uit op de woonvisie, in de gemeenten waarin zij sociale huurwoningen verhuurt. Samen met de Huurdersvereniging Staedion en de betreffende gemeente gaan we in overleg over prestatieafspraken. Hieronder vindt u de lopende prestatieafspraken.

Gemeente Den Haag
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Gemeente Rijswijk
Gemeente Westland