Mijn Staedion
samen
thuis

Terug

Veelgestelde vragen jaarlijkse huuraanpassing Staedion 2021

Op 1 juli 2021 gaat de huuraanpassing in. De overheid heeft dit jaar bepaald dat de kale huur van sociale huurwoningen niet omhoog mag. Wel kan het zijn dat de servicekosten van sociale huurwoningen wijzigen. De huur bestaat namelijk uit de kale huur en servicekosten. Daarom ontvangen bewoners in een sociale huurwoning ook een voorstel voor huuraanpassing. De overheid heeft ook aangegeven dat de huur van de vrijesectorwoningen maar beperkt verhoogd mag worden. Wij volgen deze richtlijnen waardoor de kale huurprijs van de vrijesectorwoningen maximaal met 2,4% stijgt.

De aanpassing is voorgelegd aan en getoetst door de Huurdersvereniging Staedion (HVS). De HVS staat positief tegenover de voorgestelde huuraanpassing.

Meer informatie en uitleg over de huuraanpassing leest u in de veelgestelde vragen.

Waar vind ik mijn nieuwe huurprijs?

In onze brief of e-mail van 19 april 2021 leest u meer over de aanpassing van de huurprijs en met welk percentage en welk bedrag uw huurprijs wordt aangepast. In de bijlage van die brief vindt u de opbouw van de huur.

Mijn servicekosten zijn wel veranderd. Hoe zit dat?

De totale huurprijs bestaat uit de kale huur en servicekosten. Kale huur is altijd zonder servicekosten. Servicekosten zijn bijkomende kosten voor uw woning en komen bovenop de kale huur. Voorbeelden zijn kosten voor schoonmaak, tuinonderhoud en de huismeester. Servicekosten veranderen als onze leveranciers hun prijzen veranderen, als er wijzigingen zijn in een situatie rondom uw woning of als wij ons beleid aanpassen. Ook dit soort aanpassingen leggen wij voor aan de Huurdersvereniging Staedion (HVS).

Waarom gaat de huur van sociale huurwoningen niet omhoog en wel van de vrijesectorwoningen?

Wij vinden het belangrijk dat onze bewoners veilig, gezond en betaalbaar kunnen wonen. Het beheer van woningen en de aanpassingen, verbouwingen, renovaties en het onderhoud brengen kosten met zich mee. Dat is ook de reden dat de huurprijzen meestal jaarlijks omhoog gaan. Wel heeft Staedion de afgelopen jaren een gematigde aanpassing doorgevoerd omdat wij begrijpen hoe vervelend het is als de huur stijgt.

De overheid heeft dit jaar twee maatregelen ingezet om bij te dragen aan de betaalbaarheid van huren voor bestaande huurders. Dit betekent dat dit jaar de huurprijzen van de sociale huurwoningen niet omhoog gaan en dat de huurprijs van de vrijesectorwoningen maximaal met 2,4% stijgt.

Staedion volgt altijd de richtlijnen van de overheid en vindt het belangrijk om een bijdrage te leveren aan betaalbaar wonen. Naast veilig en gezond wonen.

Neem contact op bij (verwachte) betalingsproblemen
Maakt u zich zorgen of u uw huur kunt betalen? Neem contact met ons op voor een persoonlijk gesprek. Samen kijken we naar een oplossing.

Mogelijkheid tot huurverlaging
Voor bewoners met een laag inkomen met een relatief hoge huur hebben we de mogelijkheid tot huurverlaging. Bij de volgende vraag kunt u lezen of u in aanmerking kunt komen voor huurverlaging.

Wanneer heb ik recht op een huurverlaging?

De eenmalige huurverlaging is aangekondigd tijdens Prinsjesdag 2020. Deze wet betekent dat huishoudens in een sociale huurwoning recht hebben op een eenmalige huurverlaging als ze relatief te duur wonen en een laag inkomen hebben.

Voor woningen met een huurprijs boven € 633,25 kregen wij van de Belastingdienst te horen of een huishouden in aanmerking komt voor een eenmalige huurverlaging op basis van het inkomen in 2019. De Belastingdienst liet ons weten of u boven of onder een bepaalde inkomensgrens valt, niet wat u precies verdient. 

Heeft u geen bericht gekregen? 
Heeft u geen brief gekregen en heeft u in of na 2019 wel een inkomensdaling gehad waardoor u al minstens zes maanden een lager inkomen heeft dan de inkomensgrens? En is uw kale huur hoger dan € 633,25? Dan komt u mogelijk ook in aanmerking voor huurverlaging. 

Wanneer komt u in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging?
Dat hangt af van de samenstelling van uw huishouden, de hoogte van uw kale huur en inkomen. Onder een huishouden bedoelen wij iedereen die in uw huis woont en op het adres staat ingeschreven dus ook kinderen. Voor het inkomen van het huishouden worden alleen de gegevens meegenomen van de gezinsleden van 27 jaar of ouder. In onderstaande tabel ziet u wanneer u in aanmerking komt voor een huurverlaging en kunt ook een check doen of u in aanmerking komt. 

Inkomensgrenzen eenmalige huurverlaging

Samenstelling huishouden Inkomen lager dan Kale huur hoger dan
1 persoon € 23.725,- € 633,25 (aftoppingsgrens)
1 persoon met AOW € 23.650,- € 633,25 (aftoppingsgrens)
2 personen € 32.200,- € 633,25 (aftoppingsgrens)
2 personen (minstens 1 in de AOW-leeftijd) € 32.075,- € 633,25 (aftoppingsgrens)
3 of meer personen € 32.200,- € 678,66 (aftoppingsgrens)
3 of meer personen (minstens 1 in de AOW-leeftijd)  € 32.075,- € 678,66 (aftoppingsgrens)


Check of u in aanmerking komt voor de eenmalige huurverlaging

Ik heb in 2020 een daling in mijn inkomen gehad. Kan ik ook in aanmerking komen voor de eenmalige huurverlaging?
Heeft u na 2019 een inkomensdaling gehad waardoor u al minstens zes maanden een lager inkomen heeft dan de inkomensgrens? En is uw kale huur hoger dan € 633,25? Dan komt u mogelijk ook in aanmerking voor huurverlaging. Staedion krijgt dit dan niet via de Belastingdienst te horen. Daarom kunt u zelf de eenmalige huurverlaging aanvragen. Hiervoor stuurt u Staedion een e-mail naar info@staedion.nl met daarin het verzoek tot huurverlaging. Bij deze mail moet u enkele bewijsstukken meesturen.

U moet de volgende bewijsstukken meesturen:  

  • een verklaring waarin staat uit hoeveel personen uw huishouden bestaat. Bijvoorbeeld een document waarin u en uw gezinsleden genoemd worden of een zelfgemaakte verklaring. Onder een huishouden bedoelen wij iedereen die in uw huis woont en op het adres staat ingeschreven dus ook kinderen.
  • de inkomensgegevens van alle gezinsleden van 27 jaar en ouder over de afgelopen zes maanden (bijvoorbeeld loonstroken of uitkeringsspecificatie). Deze hebben we nodig om het inkomen van uw huishouden te kunnen berekenen.  

Als alle bewijsstukken zijn ontvangen, reageert Staedion binnen drie weken op uw verzoek tot huurverlaging. 

Lees meer over de eenmalige huurverlaging.

Moet ik mijn aangepaste huurprijs doorgeven aan de Belastingdienst?

De huurtoeslag is afhankelijk van uw inkomen, samenstelling van het huishouden en de hoogte van de huur. U moet zelf de aangepaste huur doorgeven aan de Belastingdienst. Zo voorkomt u dat u misschien toeslag moet terugbetalen.

Wat doet Staedion met de inkomensafhankelijke huuraanpassing?

Staedion past geen inkomensafhankelijke huuraanpassing toe.

Wat is een subsidiabele huurprijs?

De subsidiabele huurprijs bestaat uit de kale huurprijs van de woning en een deel van de servicekosten die voor de huurtoeslag meegerekend worden. De Belastingdienst maakt gebruik van die subsidiabele huurprijs voor het berekenen van de huurtoeslag: de rekenhuur.

In mijn brief van Staedion staat ‘namens de eigenaar’. Wat betekent dit?

Staedion draagt zorg voor het beheer van woningen voor de Wijkontwikkelingsmaatschappij Stationsbuurt-Oude Centrum (WOM SOC). Als in uw brief staat 'namens de eigenaar', dan woont u in een woning van de WOM-SOC en zijn dezelfde regels voor huuraanpassing van toepassing.

Door de huuraanpassing komt mijn huur boven € 752,33. Wat gebeurt er met mijn huurtoeslag?

Als u huurtoeslag ontvangt in juni 2021, houdt u ook huurtoeslag na juli 2021. Ook als uw huurprijs door de huuraanpassing hoger wordt dan € 752,33. Over het gedeelte van de huurprijs boven € 752,33 krijgt u geen toeslag.

Welke huuraanpassingen zijn van toepassing op ander type woningen (onzelfstandig, vrije sector), parkeerplaatsen, eenheden en bedrijfsonroerendgoed?

De volgende tabel toont de huuraanpassingen naar type woning of verhuureenheid.

Type Huuraanpassing
Standplaatsen 0%
Vrijesectorwoningen geliberaliseerd contract Maximaal 2,4%
BOG Volgt huurovereenkomst
Parkeerplaatsen Volgt huurovereenkomst
Overige eenheden, collectieve contracten Volgt huurcontract,  ​
WOM (beheerwoningen) Volgt beleid Staedion


In mijn brief staat een minteken (-) voor het percentage of bedrag. Wat betekent dat?

Het minteken betekent dat uw kale huurprijs of servicekosten dalen. U gaat minder (kale) huur of servicekosten betalen.

Wat betekent het element ‘overige eenheden’ in de bijlage over mijn huursamenstelling?

Met 'overige eenheden' bedoelen we in de meeste gevallen een berging die in uw huur is opgenomen. De huur van ‘niet-woningen’ zoals een box, kelder, parkeerplaats of een berging wordt per 1 juli 2021 met 1,4% verhoogd tenzij in de huurovereenkomst andere afspraken gemaakt zijn.

Ik woon in precies dezelfde woning als mijn buren, maar in hun brief staat een andere huuraanpassing dan in mijn brief. Hoe zit dat?

Huurprijzen van woningen die op elkaar lijken, kunnen (sterk) verschillen doordat mensen bijvoorbeeld met andere voorwaarden zijn gaan huren en/of omdat er binnen de woningen sprake is van kleine en grote verschillen. Ook de servicekosten kunnen per woning anders zijn.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de huuraanpassing?

Tot uiterlijk 1 juli 2021 kunt u in bezwaar tegen de huuraanpassing van uw sociale huurwoning. Op huurcommissie.nl leest u hoe en wanneer u bezwaar kunt maken. Alleen met het ‘bezwaarschrift’ kunt u bezwaar maken.

Huurt u een appartement, eengezinswoning of andere zelfstandige woonruimte? Gebruik het bezwaarschrift ‘Bezwaar jaarlijkse huurverhoging voor zelfstandige woonruimte’.

Huurt u een kamer of een andere onzelfstandige woonruimte? Gebruik het bezwaarschrift ‘Bezwaar jaarlijkse huurverhoging voor onzelfstandige woonruimte’.

Stuur uw bezwaarschrift op de volgende manier naar Staedion:

  • Per e-mail: info@staedion.nl met als onderwerp ‘Bezwaarschrift huuraanpassing’.
  • ​Per post: Staedion, o.v.v. ‘Bezwaarschrift huuraanpassing’, Postbus 40406, 2504 LK te Den Haag.

Huurt u een vrijesectorwoning?
De overheid heeft dit jaar voor het eerst de jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector gemaximaliseerd. De jaarlijkse netto huurverhoging in de vrije sector wordt gemaximeerd op inflatie + 1%. Concreet betekent dit dat in 2021 uw netto huur maximaal 2,4% mag stijgen in het geval u een vrijesectorwoning huurt.

Vanaf 1 mei 2021 is het ook nieuw dat u als huurder van een vrijesectorwoning bij de Huurcommissie bezwaar kunt maken als de netto huur in 2021 met meer dan 2,4% stijgt. Stijgt uw huur met meer dan 2,4% dan kunt u binnen vier maanden na ingangsdatum van de verhoging bezwaar maken bij de Huurcommissie. Staedion verhoogt dit jaar voor geen enkele vrijesectorwoning de huur boven 2,4%.


 

Kan ik bezwaar maken tegen een huuraanpassing voor een niet-woning?

Ja, dat kan. De berekening van de jaarlijkse huuraanpassing maakt deel uit van uw getekende huurovereenkomst. Bezwaar maken kan alleen via de kantonrechter. Kijk op juridischloket.nl of neem contact op met het Juridisch Loket via 0900 - 8020.