Mijn Staedion

Terug

Vereniging van Eigenaren (VvE)

Woont u als huurder in een complex dat bestaat uit een combinatie van huur- en koopwoningen? Dit betekent dat er binnen het complex een VvE actief is. Hieronder een overzicht van de veelgestelde vragen in de categorie 'Vereniging van Eigenaren (VvE)

Wanneer ontstaat een VvE?

In een complex met meerdere eigenaren is een VvE wettelijk verplicht. Een VvE wordt gevormd door de eigenaren van de woningen in het complex. Als eigenaar van de huurwoningen vertegenwoordigt Staedion de huurders in een VvE. 

Wat doet een VvE?

Een VvE beslist over het onderhoud van het gebouw. Hieronder valt het dagelijks onderhoud, zoals het schoonmaken van de trappenhuizen of de lift repareren. Maar ook het grootonderhoud, zoals het schilderen of isoleren van het gebouw. Alle eigenaren delen de kosten van het onderhoud. 

Wie zijn er lid van de VvE?

De VvE bestaat uit de eigenaren binnen het complex, waaronder Staedion. Wie een woning koopt wordt automatisch lid van de vereniging. Het lidmaatschap is verplicht en kan tot het moment van de verkoop niet worden overgedragen. Uit de leden wordt een bestuur gekozen die als eerste aanspreekpunt namens de leden optreedt. 

Wie is mijn contactpersoon als huurder?

De bewonersconsulent is het aanspreekpunt van de huurders voor VvE-zaken. U kunt uw contactpersoon bereiken via het contactformulier of via telefoonnummer 088 - 24 23 000.

Wat wordt er besproken tijdens een vergadering?

Jaarlijks wordt een vergadering uitgeschreven voor alle appartementseigenaren. Tijdens de zogenoemde VvE-vergadering worden door de VvE besluiten genomen over onder andere de bijdrage aan het onderhoud. Voor de goedkeuring van een besluit is de meerderheid van de uitgebrachte stemmen nodig. Ieder lid heeft een stemrecht dat overeenkomt met zijn aandeel in het gebouw.

Wie neemt het besluit voor (groot)onderhoud?

Het (groot)onderhoud wordt op de vergadering besproken. De VvE geeft vervolgens opdracht voor het uitvoeren van het onderhoud. Jaarlijks wordt een meerjarenonderhoudsplan besproken, een plan dat inzicht geeft in de kosten voor toekomstig onderhoud. Mede op basis van dit plan wordt de maandbijdrage bepaald. Wanneer een complex eerder onderhoud nodig heeft dan verwacht, dan wordt dit eveneens tijdens de vergadering in overweging genomen.

Hoe meld ik mijn reparatieverzoek/storingsmelding?

U belt Staedion (088-24 23 000) of maakt zelf een reparatieverzoek aan via Mijn Staedion. Wanneer uw melding een reparatie betreft van een gemeenschappelijk deel van het gebouw, bijvoorbeeld een lift of een toegangsdeur, dan meldt Staedion het verzoek bij de VvE-beheerder.

Hoe zit het met de servicekosten?

Als huurder betaalt u een maandelijks bedrag voor de servicekosten van uw gebouw. Dit zijn kosten voor bijvoorbeeld: de huismeester, de centrale verwarming, de binnentuin en de schoonmaak van algemene ruimten.  De servicekosten worden afgerekend tussen huurder en verhuurder. De aanwezigheid van een VvE verandert hier niets aan.

Hoe zijn huisregels binnen een VvE omschreven?

De huisregels van een complex zijn door de VvE vastgelegd in een Huishoudelijk Reglement. In dit reglement zijn leef- en gebruiksregels opgenomen. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld de kleur en het type zonneschermen, het verbod op het plaatsen van plantenbakken op de galerij en de afspraken over het gebruik van de gemeenschappelijke ruimten.

Wat te doen bij overlast?

Bij overlast kunt u het beste eerst gaan praten met degene die de overlast veroorzaakt. Heeft dit geen resultaat, meld dan de overlast bij Staedion. Is degene die de overlast veroorzaakt een huurder, dan bemiddelt Staedion. Gaat het om een eigenaar van een appartement, dan moet Staedion de VvE hiervoor inschakelen. Omgekeerd kan de VvE ook Staedion aanspreken op overlast van een huurder. 

Wat als ik brand- of waterschade heb in mijn woning?

De VvE is verplicht een opstalverzekering (inclusief glasverzekering) en een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering) voor het gebouw af te sluiten. Wij adviseren iedere bewoner om zelf een inboedelverzekering af te sluiten.