Tips & advies

Hoe voorkom je overlast van meeuwen

overlast meeuwen

Meeuwen kunnen overlast veroorzaken, vooral tijdens de broedperiode van april tot en met augustus. Lees hieronder wat je zelf kan doen om de overlast te verminderen.

Voorkom zwerfvuil

Zwerfvuil trekt ongedierte aan. Dit kan je zelf doen om je buurt schoon te houden:

  • Gooi geen afval of etensresten op straat.
  • Woon je in een buurt waar ondergrondse restafvalcontainers voor je huisvuil staan? Zet geen vuilniszakken of los afval naast de containers.

Voer de meeuwen niet

Heb je oud brood over? Voer dit niet aan de meeuwen en eenden maar gooi het in een broodcontainer. Zo voorkom je overlast in je buurt.

Gebruik de gratis gele vuilniszakken

Wordt bij jou het huisvuil nog in vuilniszakken opgehaald? Gebruik dan de gele vuilniszakken die de gemeente gratis aanbiedt van 1 maart tot en met 30 oktober. Meeuwen kunnen deze zakken minder makkelijk openpikken omdat ze extra stevig zijn. Zet de zakken aan de stoeprand op de dag dat het huisvuil wordt opgehaald. Bind de zakken goed dicht.

Gele vuilniszakken ophalen

Je kan de gele vuilniszakken gratis ophalen (1 rol per keer) bij: 

Scheveningen
Kommunika, Jurriaan Kokstraat 177 2586 SH Den Haag
 
Segbroek
Stadsboerderij De Gagelhoeve, Mient 20 2564 KL Den Haag
Stadsdeelkantoor Segbroek, Fahrenheitstraat 190 2561 EH Den Haag
 
Laak
Bibliotheek Laakkwartier, Lineausstraat 2 2522 GR Den Haag
Stadsboerderij Molenweide, Stuwstraat 31 2516 TA Den Haag
Stadsdeelkantoor Laak, Slachthuisplein 25 2521 EC Den Haag
Vadercentrum, Jonckbloetplein 24, 2523 AR Den Haag
 
Centrum
Stadhuis, informatiebalie, Spui 70
Buurthuis van de Toekomst De Sprong, Paviljoensgracht 33 2512 BL Den Haag
De Heldenhoek, Elandstraat 88 2514 GV Den Haag
 
Haagse Hout
Bibliotheek Haagse Hout, Theresiastraat 195 2593 AJ Den Haag
Stadsboerderij De Reigershof, Reigersbergenweg 280 2592 EZ Den Haag
Wijkcentrum Stichting Wijkberaad Bezuidenhout, Johannes Camphuijsstraat 25 2593 CH Den Haag
 
Escamp
Stadskantoor Escamp, Leyweg 813

Meeuwen zijn beschermde dieren 

Volgens de Wet natuurbescherming zijn meeuwen beschermde dieren. Daar moet bij het beperken van de overlast rekening mee worden gehouden. Omdat meeuwen beschermd zijn, is het verboden om de eieren van meeuwen uit het nest te halen, te beschadigen of te vernielen. Je mag ook geen meeuwennesten verwijderen of de meeuwen expres bangmaken. Ook de gemeente mag dat niet doen. De gemeente verzamelt wel informatie over locaties van overlastgevende meeuwen. Je kan de meeuwenoverlast melden bij de gemeente.