Persbericht

Samenwerken aan prettige én groene wijken

Vrijwilligers en bewoners aan de slag in de Joubertstraat

Zaterdag 24 juni was de feestelijke ondertekening van de intentieovereenkomst tussen Staedion en Stichting Present. Tijdens deze bijeenkomst is er direct daad bij woord gevoegd en werd de Joubertstraat groener gemaakt met de vrijwilligers van Stichting Present. Ook andere samenwerkingspartners zoals Duurzaam Den Haag, WeZijn Transvaal en natuurlijk onze bewoners deden hieraan mee. Zo werken we samen aan prettige en groene wijken.

Prettig wonen is meer dan alleen een huis

Marieke Stam, directeur Wonen & Samenleven: “In het kader van onze leefbaarheidsstrategie zijn wij altijd op zoek naar partners waar wij een meerjarige samenwerking mee aan willen gaan. Om zo samen te werken aan wijken waar het prettig wonen is. Dit omhelst namelijk meer dan alleen een huis maar juist ook dat de woon- en leefomgeving schoon, heel, veilig en dat er genoeg groen is. In Stichting Present hebben we hierin een goede partner gevonden. De afgelopen tijd hebben we gezien hoe de werkwijze van Stichting Present aansluit bij de doelen van Staedion. Zij slaan als het ware een brug tussen mensen die zich willen inzetten voor een goede woon- en leefomgeving en mensen en wijken die daarbij wel wat hulp kunnen gebruiken.”

Meer impact realiseren

Eva Mabayoje, directeur Stichting Present: “De mensen die wij graag willen helpen, wonen vaak in woningen van woningcorporaties. Daarom werken wij graag samen met hen. Samen kunnen wij zoveel voor bewoners en hun buurt betekenen. Het is daarom fijn dat we nu een duurzame samenwerking hebben met Staedion zodat we nog meer impact kunnen realiseren.”

Verbinding tussen buren

Antoinette Epping, gebiedsregisseur vult aan: “Er zijn zeker een aantal wooncomplexen waarbij wij wel wat hulp konden gebruiken. Zo hebben we eerder met Stichting Present oudere bewoners net na corona verrast met een taartje en een praatje. Zijn we samen met hen en bewoners aan de slag gegaan met tuintjes die wel wat onderhoud konden gebruiken en hebben we recent nog onze bewoners geholpen met een aantal klusjes in en rondom het huis omdat de bewoners dit zelf niet meer konden doen. Door heel praktisch te kijken waar een wijk en haar bewoners behoefte aan hebben, zorgen we samen met Stichting Present voor een concrete oplossing. Die ook direct zorgt voor verbinding tussen buren onderling en dat wij dichter bij onze bewoners komen te staan. Belangrijk is ook dat het contact tussen bewoners en vrijwilligers vaak een brug slaat tussen twee werelden. De vrijwilligers leren hier ook veel van. Daarnaast draagt de oplossing bij dat bewoners prettiger kunnen wonen.”

‘Let’s get green’

“We hebben afgelopen zaterdag tijdens de ondertekening de Joubertstraat aangepakt. Het is een mooi voorbeeld wat je met elkaar kan bereiken. De Joubertstraat is een straat die wat vergroening kon gebruiken. Vergroening van een straat zorgt voor een mooie uitstraling en prettige woonsfeer", aldus Latifa Elousrouti, consulent Leefbaarheid & Participatie.

Ondertekening intentieovereenkomst Stichting Present

Uitgelicht

Bieb transvaal

Meer over Transvaalkwartier

Wat maakt deze wijk uniek en wat is er allemaal te doen? Lees het op deze pagina.