Persbericht

Woningen Stieltjesstraat brandveiliger gemaakt

Foto

Staedion vindt het belangrijk dat haar huurders veilig en prettig kunnen wonen. Daarom zijn de afgelopen maanden de woningen en de complexen aan de Stieltjesstraat brandveiliger gemaakt. Op donderdag 7 juli was er een feestelijke afsluiting van deze werkzaamheden samen met onze huurders.

Brandveiligheid hoge prioriteit 

Gijsbert van Herk, bestuursvoorzitter Staedion: "Veilig en prettig wonen heeft voor Staedion een hoge prioriteit. Daarom hebben wij met diverse deskundigen een brandveiligheidsprogramma opgesteld. In lijn met de voorgestelde aanpak van Aedes en in samenwerking met de Veiligheidsregio Haaglanden. Wij toetsen of onze woningen en complexen voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Hiervoor worden fysieke inventarisaties gedaan in onze complexen. De eventuele maatregelen en aanbevelingen worden hierbij in kaart gebracht en uitgevoerd zoals bij de Stieltjesstraat. Daarnaast verzorgen wij ook voorlichting voor onze huurders op het gebied van brandveilig gedrag. Ook is ons personeel die in de complexen en bij de mensen thuis komen, getraind om (brand)gevaren in een vroeg stadium te herkennen en waar mogelijk hier preventief tegen op te treden. Staedion verricht grote inspanningen voor haar huurders op het gebied van brandveiligheid en blijft dit ook doen."

Wat hebben we gedaan in de woningen en de complexen?

Eric van Loon, projectleider Staedion: "We hebben verschillende dingen aangepakt in de Stieltjesstraat. Dit hebben we samen gedaan met KBK Thijsse bouw. In de woningen zijn de voordeuren brandwerend aangepast. Dit betekent dat er strips zijn aangebracht die uitzetten bij een hoge temperatuur. Hierdoor worden de kieren en naden afgedicht waardoor het een brandwerend effect krijgt. Ook zijn in de meterkast en afhankelijk van de situatie ook in de badkamer en toilet deuren brandwerend afgedicht. Indien er geen rookmelders aanwezig waren, hebben we één of twee (afhankelijk van de situatie) rookmelder(s) aangebracht. Er zijn brandwerende ventielen geplaatst en de cv-leidingen die door het plafond lopen, zijn deels voorzien van brandwerende kit en pasta. Ook de algemene ruimtes in de complexen zijn onder handen genomen. Zo zijn er rookmelders geplaatst in de trappenhuizen en zijn de deuren vervangen of aangepast zodat zij als brand- en rookscheiding kunnen dienen. Op deze manier zorgen wij ervoor dat onze woningen en complexen nog veiliger worden voor onze huurders. "

Een gezond en veilig thuis voor de huurders

Joost Arkesteijn, vestigingsdirecteur KBK Thijsse bouw: "We spreken van een geslaagde samenwerking als we het doel Een gezond en veilig thuis voor de huurder(s) bereikt hebben. De brand die niet al te lang geleden ontstond in de algemene (fietsen)stalling, waarbij twee (brom)scooters in vlammen opgingen, bewijst maar hoe belangrijk brandveiligheid is. Onze mensen waren nét klaar met werkzaamheden, waardoor geen enkele woning verloren noch beschadigd is geraakt door deze brand. Tevredenheid over ons proces, van communicatie tot uitvoering, is de drijfveer voor onze planvorming."

Foto

Uitgelicht

Laak straatbeeld

Meer over Laakkwartier en Spoorwijk

Wat maakt deze wijk uniek en wat is er allemaal te doen? Lees het op deze pagina.