Groot onderhoud

Afgerond

Cronjéstraat en Bothastraat

Gevelaanzicht Bothastraat

Vanaf mei 2020 start het groot onderhoud aan de woningen en woongebouwen van de Cronjéstraat en Bothastraat. Wij vervangen van 135 woningen de kozijnen en voordeuren, geven de gevel een facelift, passen de entrees van de portieken aan en isoleren het dak aan de buitenzijde. Verder herstellen of vervangen wij zo nodig keukens, badkamers, toiletten en elektrische installaties. Na afronding van de werkzaamheden zijn de woningen veilig, energiezuinig en met een nette, klassieke uitstraling.

Projectaanpak, verbetering energieprestaties en veiligheidsmaatregelen

Staedion levert de opgeknapte woningen gefaseerd op, de doorlooptijd van het project is een jaar. Belangrijke doelstelling bij dit onderhouds- en renovatieproject, is om de energieprestaties van de woningen te verbeteren. Nu hebben de woningen energielabel C, D of E en na de renovatie is dit minimaal energielabel A!.

De energiebesparende maatregelen:

 • plaatsing van nieuwe kozijnen voorzien van HR++ isolatieglas;

 • isolatie van het dak aan de buitenzijde;

 • plaatsen van een energiezuinig ventilatiesysteem

 • vervangen verlichting door LED-verlichting;

 • in de meterkast wordt een voorziening gemaakt voor aansluiting van zonnepanelen;

 • de meterkast wordt uitgebreid met de mogelijkheid voor elektrisch koken;

 • bewoners krijgen de keuze voor zonnepanelen. 

De toegepaste veiligheidsmaatregelen:

 • het aanbrengen van een rookmelder in de woning;

 • het verwijderen van asbesthoudende materialen aan de binnen- en buitenzijde;

 • vervangen van de voordeur door nieuwe deur met verbeterde brand- en geluidswering;

 • het inkorten van de binnendeuren voor betere ventilatie.

Door toepassing van de energiebesparende- en veiligheidsmaatregelen, wil Staedion de bewoners een hernieuwd, comfortabel, veilig en goed thuis bieden.

Facelift voor Cronjéstraat en Bothastraat

Ook de gevels en portieken krijgen een opknapbeurt. Dankzij de reiniging en het herstel van metsel- en voegwerk, de plaatsing van nieuwe kozijnen, het vervangen van de gevelbeplating, het vervangen van de portiekdeuren en de bellentableaus en postkasten en het vervangen van de balkonhekken aan de straatzijde, krijgt het wooncomplex een facelift met een nieuwe nette en klassieke uitstraling.

Wisselwoningen tijdens de werkzaamheden

Om overlast voor bewoners te beperken, zijn er in of nabij het wooncomplex woningen ingericht. Als de aannemer aan het werk is in de woning, zijn gemeubileerde wisselwoningen beschikbaar voor de bewoners.

Soort woningen: 

Sociale huurwoningen, aangeboden via Woonnet Haaglanden.

Geplande opleverdatum: 

Gefaseerde oplevering, oplevering gehele project vanaf mei/juni 2021.