Groot onderhoud

Afgerond

Loosduinse Hof

loosduinse hof groot onderhoud

'Wonen met een Plus' krijgt vorm in Loosduinse Hof. Het voormalig verzorgingshuis Loosduinse Hof ondergaat een metamorfose om in 2022 klaar te zijn voor het door Staedion ontwikkelde concept ‘Wonen met een Plus’. Het woonconcept is onderdeel van Staedion’s beleid ‘Met zorg een thuis’ dat inspeelt op de behoefte van bewoners met een lichte zorgvraag om langer thuis te wonen. Het project 'Loosduinse Hof' biedt deze mensen een prettige woonruimte in een beschermde omgeving. Tegelijkertijd is het een wijkgerichte ontwikkeling waarbij organisaties en wijkbewoners samen de invulling bepalen.

'Wonen met een Plus' zorgt voor een actieve leefstijl

De mix van verschillende doelgroepen, voorzieningen en activiteiten stimuleert bewoners actief te blijven en elkaar te ondersteunen. Loosduinse Hof is het pilotproject voor Wonen met een Plus. In dit wooncomplex richt Staedion zich op 65+-ers en mensen met een lichte zorg- of ondersteuningsvraag die zelfstandig wonen. Maarten Dannenberg, adviseur Strategie bij Staedion, vertelt: “Mensen wonen steeds langer zelfstandig en hebben daarbij soms meer nodig dan een geschikte woning. Met een goede woning, samen met een fijne woonomgeving door passende voorzieningen, dragen we als Staedion bij om op een prettige manier langer zelfstandig te blijven wonen.”

Aanpassingen voor 'Wonen met een Plus'

Om het woonconcept ‘Wonen met een Plus’ vorm te geven, is grootschalige aanpassing van Loosduinse Hof noodzakelijk. Er komen zo’n 101 sociale huurappartementen variërend in grootte van 22 m2 tot 70 m2 en een aantal studio’s. Het pand krijgt nieuwe kozijnen, een nieuw dak, een grotere entree én een frisse gevel. Ook worden alle installaties vervangen. Op de begane grond komen ruimten die bijdragen aan de Plus. Zoals ruimtes om elkaar te ontmoeten en om samen te werken en andere (maatschappelijke) voorzieningen zoals een fysiotherapiepraktijk en sociale ondernemers, waaronder horeca.

Start verhuur

De verhuur van deze woningen is gestart. Houd de website van Woonnet Haaglanden in de gaten of er nog woningen vrij zijn. 

In het nieuws

In januari 2020 is er een kort interview gepubliceerd in de Posthoorn Loosduinen met Cisca de Jong, voormalig projectmanager bij Staedion. Lees het artikel op de tweede pagina van de Posthoorn.