Door een storing bij KPN zijn wij telefonisch slecht bereikbaar. Bel ons alleen voor spoedgevallen. Heeft u geen spoedmelding, bel ons dan op een andere dag.

Jaarverslagen

Staedion legt elk jaar (voor 1 juli) verantwoording af met een jaarverslag/jaarrekening aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Centraal Fonds Volkshuisvesting en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

2020

Bestuursverslag en jaarrekening 2020

Volkshuisvestingsverslag 2020

Kerncijfers 2020


Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 

Stichting Staedion is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Bekijk het standaardformulier publicatieplicht Volkshuisvesting. 
 
In geval van verschillen of inconsistenties tussen de op deze site opgenomen teksten en cijfermatige opstellingen en die in de originele jaarrekening zoals gedeponeerd bij het handelsregister, prevaleert de laatste.