Mijn Staedion
samen
werken

Jaarverslagen

Staedion legt elk jaar (voor 1 juli) verantwoording af met een jaarverslag/jaarrekening aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Centraal Fonds Volkshuisvesting en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. 

Bestuursverslag en jaarrekening 2021

Kerncijfers 2021 Terugblik 2021 - Staedion in het kort
Terugblik-Staedion-in-het-kort-voorkant.JPGTerugblik-Staedion-in-het-kort-achterkant.JPG
Bekijk de jaarverslagen van de afgelopen jaren.

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Stichting Staedion is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Bekijk het standaardformulier publicatieplicht Volkshuisvesting.

In geval van verschillen of inconsistenties tussen de op deze site opgenomen teksten en cijfermatige opstellingen en die in de originele jaarrekening zoals gedeponeerd bij het handelsregister, prevaleert de laatste.