Mijn Staedion
Mijn Staedion
samen
​werken

Jaarverslagen

Staedion legt elk jaar (voor 1 juli) verantwoording af met een jaarverslag/jaarrekening aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Centraal Fonds Volkshuisvesting en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. 

Staedion jaarverslag 2018


 

Hier vindt u de jaarverslagen van de afgelopen jaren.

In geval van verschillen of inconsistenties tussen de op deze site opgenomen teksten en cijfermatige opstellingen en die in de originele jaarrekening zoals gedeponeerd bij het handelsregister, prevaleert de laatste.